DNVGL.NL

Training: Netwerk asset management in de praktijk

Training course Asset management

Deze driedaagse training biedt inzicht in modern netwerk asset management, risicomanagement en op risico gebaseerde besluitvorming, ondersteunende processen, methodes en tools, en de implementatie in de dagelijkse praktijk.

Prestaties, kosten en risico's met betrekking tot activa in evenwicht houden in transmissie- en distributienetwerken.

Beheerders van elektriciteitsnetwerken moeten hoogwaardige service verlenen tegen verantwoorde kosten, en tegelijkertijd risico's beperken binnen aanvaardbare grenzen. Gedreven door de noodzaak van efficiëntie, effectiviteit, risicobeheersing en transparantie is één van de belangrijkste uitdagingen een asset management systeem te gebruiken dat de balans tussen financiële en technische aspecten handhaaft, zodat bedrijfswaarden worden gewaarborgd en de belangen van stakeholders worden behartigd.

Asset management wordt zodoende een steeds belangrijker aandachtspunt voor de energiebedrijven van vandaag. Met de invoering van de norm ISO 55000 in 2014 is een nieuw kader vastgesteld. Voor succesvolle implementatie moet echter niet alleen een kader worden omarmd, maar zijn ook op risico gebaseerde besluitvormingsprocessen en projectportfolio's vereist die worden ondersteund door betrouwbare gegevens en geschikte informatiesystemen. Ook mag voortdurende procesmonitoring en -verbetering niet ontbreken. Daarnaast is een verandering van mentaliteit nodig waarbij nieuwe werkwijzen worden omarmd (en afscheid wordt genomen van de oude). De daadwerkelijke implementatie van asset management is echter een geleidelijk proces dat stap voor stap plaatsvindt. Elke stap in de ontwikkelingsketen heeft alleen kans van slagen als de voorgaande stappen zijn doorlopen.

Deze driedaagse training biedt inzicht in modern netwerk asset management, maakt u vertrouwd met de concepten en werkwijzen van risicomanagement en op risico gebaseerde besluitvorming, geeft een duidelijk beeld van de ondersteunende processen, methodes en tools, laat zien wat het belang is van technische processen en leert u hoe u moderne concepten voor asset management in de dagelijkse praktijk toepast en implementeert bij een (transmissie- of distributie-) netwerkonderneming.

Voor meer informatie en registratie verwijzen wij u graag naar de leaflet.

Resultaat:

  • Begrijpen wat modern netwerk asset management inhoudt en herkennen wat binnen uw bedrijf/organisatie de sterke en zwakke punten zijn
  • Risico's herkennen en analyseren, op risico gebaseerde besluiten nemen en de ondersteunende processen, methodes en tools optimaliseren en toepassen
  • Moderne processen voor asset management toepassen in de dagelijkse praktijk van een transmissie- en distributienetwerkonderneming  

Onderwerpen:
■ Algemene inleiding tot asset management
     Context, achtergrond, drivers, bedrijfswaarden, KPI's, missie, strategie en beleid,
     asset management proces en -organisatie
■ Op risico gebaseerd asset management
     Gevaar, waarschijnlijkheid en gevolgen, risico's, risicomatrix, risicobereidheid,
     risicomanagement (vaststelling, analyse, beperking), feedback en verbetering
■ Strategisch asset management plan
     Stakeholders, trends, risico's, beleid, doelstellingen, strategie, prognose, planning,
     portfolio, begroting, resources
■ Kader en normen voor asset management
     Kader en model voor asset management, ISO 55000-norm, audits, gap-analyse,
     maturity-score, certificering
■ Implementatie van asset management
     Proces, fasering, aspecten, organisatie, proces, cultuur, kwaliteitsbeheersing,
     voortdurende verbetering, asset-gerelateerde IT-systemen, gegevensanalyse
■ Technische asset management processen
     Specificatie en kwaliteitsborging, onderhoud en onderhoudsverbetering, levensduur
     en vervanging, conditie en beoordeling van resterende levensduur,
     gezondheidsindexering, onderzoek naar faalgedrag

Doelgroep
Asset owners, asset managers, technische managers, onderhoudsmanagers, consultants, regelgevers, beleidsmakers en andere professionals die werken voor netbeheerdersorganisaties, consultancybureaus, grote industrieën of overheidsorganisaties.

Prestaties, kosten en risico's met betrekking tot activa in evenwicht houden in transmissie- en distributienetwerken.

Beheerders van elektriciteitsnetwerken moeten hoogwaardige service verlenen tegen verantwoorde kosten, en tegelijkertijd risico's beperken binnen aanvaardbare grenzen. Gedreven door de noodzaak van efficiëntie, effectiviteit, risicobeheersing en transparantie is één van de belangrijkste uitdagingen een asset management systeem te gebruiken dat de balans tussen financiële en technische aspecten handhaaft, zodat bedrijfswaarden worden gewaarborgd en de belangen van stakeholders worden behartigd.

Asset management wordt zodoende een steeds belangrijker aandachtspunt voor de energiebedrijven van vandaag. Met de invoering van de norm ISO 55000 in 2014 is een nieuw kader vastgesteld. Voor succesvolle implementatie moet echter niet alleen een kader worden omarmd, maar zijn ook op risico gebaseerde besluitvormingsprocessen en projectportfolio's vereist die worden ondersteund door betrouwbare gegevens en geschikte informatiesystemen. Ook mag voortdurende procesmonitoring en -verbetering niet ontbreken. Daarnaast is een verandering van mentaliteit nodig waarbij nieuwe werkwijzen worden omarmd (en afscheid wordt genomen van de oude). De daadwerkelijke implementatie van asset management is echter een geleidelijk proces dat stap voor stap plaatsvindt. Elke stap in de ontwikkelingsketen heeft alleen kans van slagen als de voorgaande stappen zijn doorlopen.

Deze driedaagse training biedt inzicht in modern netwerk asset management, maakt u vertrouwd met de concepten en werkwijzen van risicomanagement en op risico gebaseerde besluitvorming, geeft een duidelijk beeld van de ondersteunende processen, methodes en tools, laat zien wat het belang is van technische processen en leert u hoe u moderne concepten voor asset management in de dagelijkse praktijk toepast en implementeert bij een (transmissie- of distributie-) netwerkonderneming.

Voor meer informatie en registratie verwijzen wij u graag naar de leaflet.

Resultaat:

  • Begrijpen wat modern netwerk asset management inhoudt en herkennen wat binnen uw bedrijf/organisatie de sterke en zwakke punten zijn
  • Risico's herkennen en analyseren, op risico gebaseerde besluiten nemen en de ondersteunende processen, methodes en tools optimaliseren en toepassen
  • Moderne processen voor asset management toepassen in de dagelijkse praktijk van een transmissie- en distributienetwerkonderneming  

Onderwerpen:
■ Algemene inleiding tot asset management
     Context, achtergrond, drivers, bedrijfswaarden, KPI's, missie, strategie en beleid,
     asset management proces en -organisatie
■ Op risico gebaseerd asset management
     Gevaar, waarschijnlijkheid en gevolgen, risico's, risicomatrix, risicobereidheid,
     risicomanagement (vaststelling, analyse, beperking), feedback en verbetering
■ Strategisch asset management plan
     Stakeholders, trends, risico's, beleid, doelstellingen, strategie, prognose, planning,
     portfolio, begroting, resources
■ Kader en normen voor asset management
     Kader en model voor asset management, ISO 55000-norm, audits, gap-analyse,
     maturity-score, certificering
■ Implementatie van asset management
     Proces, fasering, aspecten, organisatie, proces, cultuur, kwaliteitsbeheersing,
     voortdurende verbetering, asset-gerelateerde IT-systemen, gegevensanalyse
■ Technische asset management processen
     Specificatie en kwaliteitsborging, onderhoud en onderhoudsverbetering, levensduur
     en vervanging, conditie en beoordeling van resterende levensduur,
     gezondheidsindexering, onderzoek naar faalgedrag

Doelgroep
Asset owners, asset managers, technische managers, onderhoudsmanagers, consultants, regelgevers, beleidsmakers en andere professionals die werken voor netbeheerdersorganisaties, consultancybureaus, grote industrieën of overheidsorganisaties.

Course planning

Date Location Language Fee Register
Date
Nog te bepalen
Location
Arnhem, the Netherlands
Language
Engels of Nederlands (afhankelijk van de groepssamenstelling)
Fee
EUR 2250 (early bird fee EUR 2100)
Register
Nog niet open