DNVGL.NL

Training: Netwerk asset management in de praktijk

Training course Asset management

Deze driedaagse training biedt inzicht in modern netwerk asset management, risicomanagement en op risico gebaseerde besluitvorming, ondersteunende processen, methodes en tools, en de implementatie in de dagelijkse praktijk.

Prestaties, kosten en risico's met betrekking tot activa in evenwicht houden in transmissie- en distributienetwerken.

Beheerders van elektriciteitsnetwerken moeten hoogwaardige service verlenen tegen verantwoorde kosten, en tegelijkertijd risico's beperken binnen aanvaardbare grenzen. Gedreven door de noodzaak van efficiëntie, effectiviteit, risicobeheersing en transparantie is één van de belangrijkste uitdagingen een asset management systeem te gebruiken dat de balans tussen financiële en technische aspecten handhaaft, zodat bedrijfswaarden worden gewaarborgd en de belangen van stakeholders worden behartigd.

Asset management wordt zodoende een steeds belangrijker aandachtspunt voor de energiebedrijven van vandaag. Met de invoering van de norm ISO 55000 in 2014 is een nieuw kader vastgesteld. Voor succesvolle implementatie moet echter niet alleen een kader worden omarmd, maar zijn ook op risico gebaseerde besluitvormingsprocessen en projectportfolio's vereist die worden ondersteund door betrouwbare gegevens en geschikte informatiesystemen. Ook mag voortdurende procesmonitoring en -verbetering niet ontbreken. Daarnaast is een verandering van mentaliteit nodig waarbij nieuwe werkwijzen worden omarmd (en afscheid wordt genomen van de oude). De daadwerkelijke implementatie van asset management is echter een geleidelijk proces dat stap voor stap plaatsvindt. Elke stap in de ontwikkelingsketen heeft alleen kans van slagen als de voorgaande stappen zijn doorlopen.

Deze driedaagse training biedt inzicht in modern netwerk asset management, maakt u vertrouwd met de concepten en werkwijzen van risicomanagement en op risico gebaseerde besluitvorming, geeft een duidelijk beeld van de ondersteunende processen, methodes en tools, laat zien wat het belang is van technische processen en leert u hoe u moderne concepten voor asset management in de dagelijkse praktijk toepast en implementeert bij een (transmissie- of distributie-) netwerkonderneming.

Voor meer informatie en registratie verwijzen wij u graag naar de leaflet of registratieformulier

Resultaat:

  • Begrijpen wat modern netwerk asset management inhoudt en herkennen wat binnen uw bedrijf/organisatie de sterke en zwakke punten zijn
  • Risico's herkennen en analyseren, op risico gebaseerde besluiten nemen en de ondersteunende processen, methodes en tools optimaliseren en toepassen
  • Moderne processen voor asset management toepassen in de dagelijkse praktijk van een transmissie- en distributienetwerkonderneming  

Onderwerpen:
■ Algemene inleiding tot asset management
     Context, achtergrond, drivers, bedrijfswaarden, KPI's, missie, strategie en beleid,
     asset management proces en -organisatie
■ Op risico gebaseerd asset management
     Gevaar, waarschijnlijkheid en gevolgen, risico's, risicomatrix, risicobereidheid,
     risicomanagement (vaststelling, analyse, beperking), feedback en verbetering
■ Strategisch asset management plan
     Stakeholders, trends, risico's, beleid, doelstellingen, strategie, prognose, planning,
     portfolio, begroting, resources
■ Kader en normen voor asset management
     Kader en model voor asset management, ISO 55000-norm, audits, gap-analyse,
     maturity-score, certificering
■ Implementatie van asset management
     Proces, fasering, aspecten, organisatie, proces, cultuur, kwaliteitsbeheersing,
     voortdurende verbetering, asset-gerelateerde IT-systemen, gegevensanalyse
■ Technische asset management processen
     Specificatie en kwaliteitsborging, onderhoud en onderhoudsverbetering, levensduur
     en vervanging, conditie en beoordeling van resterende levensduur,
     gezondheidsindexering, onderzoek naar faalgedrag

Doelgroep
Asset owners, asset managers, technische managers, onderhoudsmanagers, consultants, regelgevers, beleidsmakers en andere professionals die werken voor netbeheerdersorganisaties, consultancybureaus, grote industrieën of overheidsorganisaties.

Neem contact op:

Irene Heunks
Irene Heunks

Manager Energy Academy

Stuur email

REGISTREER HIER

Datum:

4 november - 6 november 2020

Toevoegen aan kalender 2020/11/04 13:33 2020/11/06 13:33 Training: Netwerk asset management in de praktijk Deze driedaagse training biedt inzicht in modern netwerk asset management, risicomanagement en op risico gebaseerde besluitvorming, ondersteunende processen, methodes en tools, en de implementatie in de dagelijkse praktijk.
https://www.dnvgl.nl/training/training-netwerk-asset-management-in-de-praktijk-9285
This only adds the event to your calendar, please remember to register for this event.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349
Available dates and venues

Duur:

3 dagen

Prestaties, kosten en risico's met betrekking tot activa in evenwicht houden in transmissie- en distributienetwerken.

Beheerders van elektriciteitsnetwerken moeten hoogwaardige service verlenen tegen verantwoorde kosten, en tegelijkertijd risico's beperken binnen aanvaardbare grenzen. Gedreven door de noodzaak van efficiëntie, effectiviteit, risicobeheersing en transparantie is één van de belangrijkste uitdagingen een asset management systeem te gebruiken dat de balans tussen financiële en technische aspecten handhaaft, zodat bedrijfswaarden worden gewaarborgd en de belangen van stakeholders worden behartigd.

Asset management wordt zodoende een steeds belangrijker aandachtspunt voor de energiebedrijven van vandaag. Met de invoering van de norm ISO 55000 in 2014 is een nieuw kader vastgesteld. Voor succesvolle implementatie moet echter niet alleen een kader worden omarmd, maar zijn ook op risico gebaseerde besluitvormingsprocessen en projectportfolio's vereist die worden ondersteund door betrouwbare gegevens en geschikte informatiesystemen. Ook mag voortdurende procesmonitoring en -verbetering niet ontbreken. Daarnaast is een verandering van mentaliteit nodig waarbij nieuwe werkwijzen worden omarmd (en afscheid wordt genomen van de oude). De daadwerkelijke implementatie van asset management is echter een geleidelijk proces dat stap voor stap plaatsvindt. Elke stap in de ontwikkelingsketen heeft alleen kans van slagen als de voorgaande stappen zijn doorlopen.

Deze driedaagse training biedt inzicht in modern netwerk asset management, maakt u vertrouwd met de concepten en werkwijzen van risicomanagement en op risico gebaseerde besluitvorming, geeft een duidelijk beeld van de ondersteunende processen, methodes en tools, laat zien wat het belang is van technische processen en leert u hoe u moderne concepten voor asset management in de dagelijkse praktijk toepast en implementeert bij een (transmissie- of distributie-) netwerkonderneming.

Voor meer informatie en registratie verwijzen wij u graag naar de leaflet of registratieformulier

Resultaat:

  • Begrijpen wat modern netwerk asset management inhoudt en herkennen wat binnen uw bedrijf/organisatie de sterke en zwakke punten zijn
  • Risico's herkennen en analyseren, op risico gebaseerde besluiten nemen en de ondersteunende processen, methodes en tools optimaliseren en toepassen
  • Moderne processen voor asset management toepassen in de dagelijkse praktijk van een transmissie- en distributienetwerkonderneming  

Onderwerpen:
■ Algemene inleiding tot asset management
     Context, achtergrond, drivers, bedrijfswaarden, KPI's, missie, strategie en beleid,
     asset management proces en -organisatie
■ Op risico gebaseerd asset management
     Gevaar, waarschijnlijkheid en gevolgen, risico's, risicomatrix, risicobereidheid,
     risicomanagement (vaststelling, analyse, beperking), feedback en verbetering
■ Strategisch asset management plan
     Stakeholders, trends, risico's, beleid, doelstellingen, strategie, prognose, planning,
     portfolio, begroting, resources
■ Kader en normen voor asset management
     Kader en model voor asset management, ISO 55000-norm, audits, gap-analyse,
     maturity-score, certificering
■ Implementatie van asset management
     Proces, fasering, aspecten, organisatie, proces, cultuur, kwaliteitsbeheersing,
     voortdurende verbetering, asset-gerelateerde IT-systemen, gegevensanalyse
■ Technische asset management processen
     Specificatie en kwaliteitsborging, onderhoud en onderhoudsverbetering, levensduur
     en vervanging, conditie en beoordeling van resterende levensduur,
     gezondheidsindexering, onderzoek naar faalgedrag

Doelgroep
Asset owners, asset managers, technische managers, onderhoudsmanagers, consultants, regelgevers, beleidsmakers en andere professionals die werken voor netbeheerdersorganisaties, consultancybureaus, grote industrieën of overheidsorganisaties.

Course planning

Date Location Language Fee Register
Date
4-6 november 2020
Location
Arnhem, the Netherlands
Language
Engels of Nederlands (afhankelijk van de groepssamenstelling); cursusmateriaal in het Engels 
Fee
EUR 2300 (early bird fee EUR 2200)
Register
Meld u aan
Drie dagen doorpakken in Asset Management: een brede set onderwerpen, up to date en uit de praktijk. Gegeven door trainers die weten waar ze het over hebben, afgewisseld met oefeningen en discussies met docenten en medecursisten. Op een mooie locatie en prima verzorgd. Hier wordt je wijzer van!"
Theo van de Ven,
  • Bentley Systems
De cursus biedt waardevolle kennis en inzichten in Asset Management, zodat ik als maintenance engineer van een service provider onze klanten beter kan adviseren en ondersteunen"
Jimmy van der Hoeven,
  • Joulz
De cursus is een prettige en praktische invulling voor Asset Managers en geeft een buitenstaander begrip voor de keuzes waar Asset Managers voor staan.
Erik van de Laar,
  • Stedin

Do you need more information?

Training course on Network asset management in practice

Download our brochure

Energy Academy brochure

Download our brochure

Training overview

Download an overview of our open enrolment courses

Energy Academy newsletter

Subscribe to our newsletter

Tailor-made courses

Request an in-house or customised training course

Meer informatie over onze trainingen in de andere sectors

Maritime Academy

Meer informatie over onze maritieme trainingen

Oil & Gas Academy

Meer informatie over onze olie & gas trainingen

Business Assurance Academy

Meer informatie over onze business assurance trainingen

Software Academy

Meer informatie over onze software trainingen