DNVGL.NL

Training Intern Auditeren ISO/TS 16949

Auditeren is een vaardigheid! Daarom bestaat deze training vrijwel geheel uit oefeningen en rollenspellen. In de training worden audits bij een fictief bedrijf voorbereid, gepland, uitgevoerd en gerapporteerd in teamverband.

Trainingsdata en inschrijven: 

StartdatumDuurPrijs (excl. BTW)Lokatie
11/05/201512/05/20152 dagenBarendrechtinschrijven/optie nemen*
12/11/201513/11/20152 dagenBarendrechtinschrijven/optie nemen*

De prijs is inclusief het trainingsmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunch. De volgende onderwerpen worden behandeld: • Audits en auditvragenlijsten; In dit onderdeel wordt het auditeren gepositioneerd binnen proces- management, bedrijfsrisico’s en de rol van het management. De verschillende soorten audits en de inzet van elke soort worden behandeld. Ook komt de organisatie van een audit aan bod en wordt de structuur en toepassing van auditvragenlijsten behandeld. • Oefening auditvragenlijst opstellen; De kwaliteit van een audit wordt bepaald door de voorbereiding en met name de diepgang van de vragenlijst. Ten aanzien van de vragenlijst trainen wij u in de vaardigheden om de bedrijfsrisico’s en kritische punten uit de processen die van belang zijn voor een doeltreffende bedrijfsvoering te selecteren. Daarnaast is het opstellen van vragenlijsten van belang voor u als interne auditor om uzelf een objectief beeld te kunnen vormen van de geldende werkwijzen. Met een goede vragenlijst vermijdt u vooringenomen te zijn en bereikt u een positieve/objectieve instelling van het auditteam. • Oefening auditplan opstellen; Welke medewerkers u hoelang en in welke volgorde interviewt bepaalt de effectiviteit van de audit. In deze oefening wordt u geleerd om een goed auditplan op te stellen met een juiste rolverdeling binnen het auditteam. • Rollenspel audit uitvoering; In rollenspellen wordt u intensief getraind in interviewtechniek. Alleen in een positieve sfeer kunt u immers alle informatie van collega’s verkrijgen om een objectief oordeel te kunnen vormen over de organisatie. Daarnaast zult u intensief auditeren op kernelementen als afwijkingen, corrigerende- & preventieve maatregelen en continue verbetering. Tijdens de training zal roulerend telkens een team de audit uitvoeren waarbij andere teams én de trainer observeren en terugkoppeling geven. Daarbij worden situaties en valkuilen gecreëerd die samenwerking tussen de auditors en geauditeerden kunnen verstoren. • Inleiding auditrapportage; Audits tonen afwijkingen maar bovenal verbeterkansen. Een goede auditrapportage bevordert oplossingen. Wij leren u de kritische succesfactoren om tot een goede rapportage te komen. • Rollenspel audit uitvoering deel 2 en 3; Een afwijking leidt alleen tot verbetering als die met objectieve feiten is onderbouwd. Het verzamelen van objectief bewijs in dossiers en computerschermen is een tweede noodzakelijke vaardigheid. In het eerste rollenspel werd geleerd hoe collega’s te auditeren zonder ergernis op te wekken. In deel 2 en 3 van het rollenspel worden de auditteams gecoacht bij het verzamelen van objectief bewijs en het belang van goed notuleren. • Oefening presentatie auditbevindingen – rapportage en eindbespreking; Een audit is dan pas geslaagd als de geauditeerde de afwijkingen en verbeterkansen herkennen en erkennen. Daarom worden de auditresultaten aan het einde van de audit aan de geauditeerden en het management gepresenteerd. In deze laatste oefening worden de teams uitgenodigd om hun afwijkingen volgens de regelen der kunst op papier te zetten en te presenteren.  (note to webteam – these for are all anchors - linkable)• Trainingsdata • Leerdoelen• Bestemd voor• Instroomniveau• Download uitgebreide informatie (link to form)• Inschrijven (link to form)   LeerdoelNa deze training: • heeft u de kennis en middelen om zelfstandig audits voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren • kunt u een auditplan opstellen • kunt auditvragenlijsten opstellen • heeft u vaardigheden en technieken om interviews af te nemen ( communicatieve en sociale vaardigheden) • heeft u inzicht in de “valkuilen” bij interviews, bij het verzamelen van informatie en het verifiëren van bedrijfsresultaten • heeft u vaardigheden om de doeltreffendheid van het managementsysteem vast te stellen • heeft u inzicht in de volgorde en samenhang tussen de bedrijfsprocessen, bedrijfsrisico’s, kritische punten en prestatie indicatoren (en kunt u individuele werkinstructies, procedures, processen e.d. op meer aspecten beoordelen dan uitsluitend conformiteit) • kunt u in een keten van samenhangende processen de sterke en zwakke schakels herkennen en aanwijzen • heeft u vaardigheid om met minimale tijdsbesteding duidelijke rapportage van verbeterkansen te realiseren • heeft u inzicht in de tijdsbesteding voor de voorbereiding, uitvoering en rapportage van audits. Bestemd voor Deze training is bestemd voor (aankomende) interne auditors en ook voor overige betrokkenen bij het ontwikkelen, invoeren of verbeteren van ISO/TS 16949 managementsystemen. Instroomniveau Kennis van basisprincipes kwaliteitsmanagement en de ISO/TS 16949 norm.  Kennis van FMEA/ MSA/ SPC/ APQP/ PPAP indien uw klant dit specifiek vereist. Incompany:  Alle trainingen die DNV GL verzorgt, kunnen op aanvraag in uw eigen organisatie worden gegeven. Indien gewenst kunnen we de inhoud en het programma verder aan uw wensen aanpassen. Voor een offerte kunt u contact opnemen met T: 010 - 2922733. Partner:  Deze training wordt verzorgd in samenwerking met O’linden Industrial Support BV.

Trainingsdata en inschrijven: 

StartdatumDuurPrijs (excl. BTW)Lokatie
11/05/201512/05/20152 dagenBarendrechtinschrijven/optie nemen*
12/11/201513/11/20152 dagenBarendrechtinschrijven/optie nemen*

De prijs is inclusief het trainingsmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunch. De volgende onderwerpen worden behandeld: • Audits en auditvragenlijsten; In dit onderdeel wordt het auditeren gepositioneerd binnen proces- management, bedrijfsrisico’s en de rol van het management. De verschillende soorten audits en de inzet van elke soort worden behandeld. Ook komt de organisatie van een audit aan bod en wordt de structuur en toepassing van auditvragenlijsten behandeld. • Oefening auditvragenlijst opstellen; De kwaliteit van een audit wordt bepaald door de voorbereiding en met name de diepgang van de vragenlijst. Ten aanzien van de vragenlijst trainen wij u in de vaardigheden om de bedrijfsrisico’s en kritische punten uit de processen die van belang zijn voor een doeltreffende bedrijfsvoering te selecteren. Daarnaast is het opstellen van vragenlijsten van belang voor u als interne auditor om uzelf een objectief beeld te kunnen vormen van de geldende werkwijzen. Met een goede vragenlijst vermijdt u vooringenomen te zijn en bereikt u een positieve/objectieve instelling van het auditteam. • Oefening auditplan opstellen; Welke medewerkers u hoelang en in welke volgorde interviewt bepaalt de effectiviteit van de audit. In deze oefening wordt u geleerd om een goed auditplan op te stellen met een juiste rolverdeling binnen het auditteam. • Rollenspel audit uitvoering; In rollenspellen wordt u intensief getraind in interviewtechniek. Alleen in een positieve sfeer kunt u immers alle informatie van collega’s verkrijgen om een objectief oordeel te kunnen vormen over de organisatie. Daarnaast zult u intensief auditeren op kernelementen als afwijkingen, corrigerende- & preventieve maatregelen en continue verbetering. Tijdens de training zal roulerend telkens een team de audit uitvoeren waarbij andere teams én de trainer observeren en terugkoppeling geven. Daarbij worden situaties en valkuilen gecreëerd die samenwerking tussen de auditors en geauditeerden kunnen verstoren. • Inleiding auditrapportage; Audits tonen afwijkingen maar bovenal verbeterkansen. Een goede auditrapportage bevordert oplossingen. Wij leren u de kritische succesfactoren om tot een goede rapportage te komen. • Rollenspel audit uitvoering deel 2 en 3; Een afwijking leidt alleen tot verbetering als die met objectieve feiten is onderbouwd. Het verzamelen van objectief bewijs in dossiers en computerschermen is een tweede noodzakelijke vaardigheid. In het eerste rollenspel werd geleerd hoe collega’s te auditeren zonder ergernis op te wekken. In deel 2 en 3 van het rollenspel worden de auditteams gecoacht bij het verzamelen van objectief bewijs en het belang van goed notuleren. • Oefening presentatie auditbevindingen – rapportage en eindbespreking; Een audit is dan pas geslaagd als de geauditeerde de afwijkingen en verbeterkansen herkennen en erkennen. Daarom worden de auditresultaten aan het einde van de audit aan de geauditeerden en het management gepresenteerd. In deze laatste oefening worden de teams uitgenodigd om hun afwijkingen volgens de regelen der kunst op papier te zetten en te presenteren.  (note to webteam – these for are all anchors - linkable)• Trainingsdata • Leerdoelen• Bestemd voor• Instroomniveau• Download uitgebreide informatie (link to form)• Inschrijven (link to form)   LeerdoelNa deze training: • heeft u de kennis en middelen om zelfstandig audits voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren • kunt u een auditplan opstellen • kunt auditvragenlijsten opstellen • heeft u vaardigheden en technieken om interviews af te nemen ( communicatieve en sociale vaardigheden) • heeft u inzicht in de “valkuilen” bij interviews, bij het verzamelen van informatie en het verifiëren van bedrijfsresultaten • heeft u vaardigheden om de doeltreffendheid van het managementsysteem vast te stellen • heeft u inzicht in de volgorde en samenhang tussen de bedrijfsprocessen, bedrijfsrisico’s, kritische punten en prestatie indicatoren (en kunt u individuele werkinstructies, procedures, processen e.d. op meer aspecten beoordelen dan uitsluitend conformiteit) • kunt u in een keten van samenhangende processen de sterke en zwakke schakels herkennen en aanwijzen • heeft u vaardigheid om met minimale tijdsbesteding duidelijke rapportage van verbeterkansen te realiseren • heeft u inzicht in de tijdsbesteding voor de voorbereiding, uitvoering en rapportage van audits. Bestemd voor Deze training is bestemd voor (aankomende) interne auditors en ook voor overige betrokkenen bij het ontwikkelen, invoeren of verbeteren van ISO/TS 16949 managementsystemen. Instroomniveau Kennis van basisprincipes kwaliteitsmanagement en de ISO/TS 16949 norm.  Kennis van FMEA/ MSA/ SPC/ APQP/ PPAP indien uw klant dit specifiek vereist. Incompany:  Alle trainingen die DNV GL verzorgt, kunnen op aanvraag in uw eigen organisatie worden gegeven. Indien gewenst kunnen we de inhoud en het programma verder aan uw wensen aanpassen. Voor een offerte kunt u contact opnemen met T: 010 - 2922733. Partner:  Deze training wordt verzorgd in samenwerking met O’linden Industrial Support BV.