DNVGL.NL

Driedaagse training ISO 14064

De ISO 14064:2006 norm geeft internationale richtlijnen om informatie en data over de broeikasgassen zo goed mogelijk te beheren, vast te leggen en te verifiëren. Het gebruik van een gestandaardiseerde benadering voor de controle van broeikasgasemissie moet er voor zorgen dat bijv. een ton CO2 overal ter wereld hetzelfde is.

ISO 14064:2006 is een driedelige norm, bestaand uit een set criteria voor verantwoording en verificatie van GHG. De norm geeft internationale richtlijnen om informatie en data over de broeikasgassen zo goed mogelijk te beheren, vast te leggen en te verifiëren. Het gebruik van een gestandaardiseerde benadering voor de controle van broeikasgasemissie moet er voor zorgen dat bijvoorbeeld een ton CO2 overal ter wereld hetzelfde is. De cijfers over emissie moeten dus overal ter vergelijking naast elkaar gelegd kunnen worden. Zo kunnen overheden, handelaars en andere belanghebbenden er op vertrouwen dat de aangeboden data juist is. • Leerdoelen• Bestemd voor• Instroomniveau• Download uitgebreide informatie (link to form)• Offerte aanvragen (link to form)(note to webteam – these for are all anchors - linkable)Leerdoelen Aan het eind van de training:  • Heeft u kennis van de beginselen en eisen voor het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en de verslaglegging van de emissie-inventaris op bedrijfs- of organisatie niveau.  • Bent u in staat om in hoofdlijnen aan te geven wat de eisen zijn voor het bepalen van de maximale broeikasgasemissie van de organisatie, om de hoeveelheid broeikasgasemissie en –verwijdering van de organisatie vast te stellen en weet u welke acties een organisatie kan ondernemen die behulpzaam kunnen zijn bij GHG management. • Heeft u kennis van de eisen van het managementsysteem, van richtlijnen voor het kwaliteitsmanagement van emissie-inventarissen, het rapporteren, het uitvoeren van interne audits en de verantwoordelijkheden van de organisatie betreffende verificatie activiteiten.  • Heeft u kennis van de beginselen en eisen om de baseline van projecten vast te stellen en om de prestatie ten opzichte van de baseline hiervan te monitoren, kwantificeren en rapporteren. • Heeft u kennis van de meting van GHG en verslagleggingsmethodes. U kunt GHG informatie en data controleren.  Bestemd voor • Auditors en organisaties die GHG verificatie/validatie of CO2 Prestatieladder verificaties willen kunnen uitvoeren. • Energiemanagers en zij die basiskennis op willen doen van de grondbeginselen van de ISO 14064. • Zij die kennis op willen doen van de principes van GHG management, verificatie en validatie.  • Zij die één van de fundamentele mechanismen waarop emissiehandel gebaseerd is willen begrijpen. Instroomniveau Van de deelnemers wordt geen inhoudelijke kennis verwacht t.a.v. de normen. Basale kennis over CO2 bronnen, de wijze van metingen e.d. is van toegevoegde waarde. Incompany   Deze training wordt alleen als in-company training aangeboden en kan op aanvraag in uw eigen organisatie worden gegeven. Indien gewenst kunnen we de inhoud en het programma verder aan uw wensen aanpassen. Voor een offerte kunt u contact opnemen met ons op T:010 - 2922733 of klik op onderstaande button en vul het formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

ISO 14064:2006 is een driedelige norm, bestaand uit een set criteria voor verantwoording en verificatie van GHG. De norm geeft internationale richtlijnen om informatie en data over de broeikasgassen zo goed mogelijk te beheren, vast te leggen en te verifiëren. Het gebruik van een gestandaardiseerde benadering voor de controle van broeikasgasemissie moet er voor zorgen dat bijvoorbeeld een ton CO2 overal ter wereld hetzelfde is. De cijfers over emissie moeten dus overal ter vergelijking naast elkaar gelegd kunnen worden. Zo kunnen overheden, handelaars en andere belanghebbenden er op vertrouwen dat de aangeboden data juist is. • Leerdoelen• Bestemd voor• Instroomniveau• Download uitgebreide informatie (link to form)• Offerte aanvragen (link to form)(note to webteam – these for are all anchors - linkable)Leerdoelen Aan het eind van de training:  • Heeft u kennis van de beginselen en eisen voor het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en de verslaglegging van de emissie-inventaris op bedrijfs- of organisatie niveau.  • Bent u in staat om in hoofdlijnen aan te geven wat de eisen zijn voor het bepalen van de maximale broeikasgasemissie van de organisatie, om de hoeveelheid broeikasgasemissie en –verwijdering van de organisatie vast te stellen en weet u welke acties een organisatie kan ondernemen die behulpzaam kunnen zijn bij GHG management. • Heeft u kennis van de eisen van het managementsysteem, van richtlijnen voor het kwaliteitsmanagement van emissie-inventarissen, het rapporteren, het uitvoeren van interne audits en de verantwoordelijkheden van de organisatie betreffende verificatie activiteiten.  • Heeft u kennis van de beginselen en eisen om de baseline van projecten vast te stellen en om de prestatie ten opzichte van de baseline hiervan te monitoren, kwantificeren en rapporteren. • Heeft u kennis van de meting van GHG en verslagleggingsmethodes. U kunt GHG informatie en data controleren.  Bestemd voor • Auditors en organisaties die GHG verificatie/validatie of CO2 Prestatieladder verificaties willen kunnen uitvoeren. • Energiemanagers en zij die basiskennis op willen doen van de grondbeginselen van de ISO 14064. • Zij die kennis op willen doen van de principes van GHG management, verificatie en validatie.  • Zij die één van de fundamentele mechanismen waarop emissiehandel gebaseerd is willen begrijpen. Instroomniveau Van de deelnemers wordt geen inhoudelijke kennis verwacht t.a.v. de normen. Basale kennis over CO2 bronnen, de wijze van metingen e.d. is van toegevoegde waarde. Incompany   Deze training wordt alleen als in-company training aangeboden en kan op aanvraag in uw eigen organisatie worden gegeven. Indien gewenst kunnen we de inhoud en het programma verder aan uw wensen aanpassen. Voor een offerte kunt u contact opnemen met ons op T:010 - 2922733 of klik op onderstaande button en vul het formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.