DNVGL.NL

ZZP'ers in de Zorg

ZZP'ers in de Zorg

HKZ heeft in samenwerking met marktpartijen een persoonsgebonden en onafhankelijk keurmerk ontwikkeld voor alle zelfstandig verpleegkundigen, (kraam)verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg. Deze ZZP’ers kunnen zich als persoon certificeren op basis van dit keurmerk en daarmee laten zien dat ze aan de complexe eisen en regelgeving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voldoen.

Achtergrond en aanleiding

De kwaliteitswet Wkkgz geldt sinds 1 januari 2016 voor alle zorgaanbieders, dus zowel voor zorginstellingen als ZZP’ers. Dit betekent dat bijvoorbeeld een zelfstandig verpleegkundige aan dezelfde eisen op het gebied van kwaliteit en ondernemen moet voldoen als een zorginstelling. Het HKZ-keurmerk voor ZZP’ers in zorg en welzijn is ontstaan omdat de branche van samenwerkende ZZP’ers, opdrachtgevers en bemiddelende partijen behoefte hadden aan een onafhankelijk keurmerk dat de kwaliteit van ZZP’ers inzichtelijk maakt.

Waarom een certificaat?

De positie van ZZP’ers in de zorg is uitdagend, niet alleen als het gaat om ondernemerschap en financiën, maar ook op het gebied van kwaliteit.  Het certificaat helpt om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan te tonen richting opdrachtgevers en cliënten. De opdrachtgevers en cliënten voor wie de ZZP-er werkt, hebben op hun beurt de zekerheid dat hij/zij kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en dat dit is getoetst door een onafhankelijke partij. Deze toetsing vindt om de drie jaar plaats, zodat er zekerheid is dat de kennis en kunde van de gecertificeerde ZZP-er up to date is.  

Keurmerk ZZP’ers in de zorg

Het keurmerk voor ZZP’ers in Zorg en Welzijn bevat eisen voor verpleegkundigen, Verzorgenden en Kraamverzorgenden van niveau 3 t/m 7.  De norm bevat eisen die te maken hebben met de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en ook eisen die te maken hebben met ondernemerschap. Vanuit de marktpartijen was aangegeven dat men het belangrijk vindt dat op beide terreinen eisen worden gesteld.  De HKZ-norm kunt u nu al aanschaffen via deze link. Zo kunt u zich alvast voorbereiden. Ten aanzien van Zorg en Welzijn is de IGZ een belangrijke eisen stellende partij. 

Ten aanzien van ondernemerschap zijn de regels van de belastingdienst belangrijk als de zorgverlener als ondernemer wil worden beschouwd. 

Aanmelding en assessment

Zoals in eerdere berichtgeving aangegeven kunt u zich als zzp-er per 1 januari aanmelden indien u in aanmerking wilt komen voor het HKZ-keurmerk zzp’ers in de zorg. U kunt zich aanmelden via www.hkzzzp.nl. Om te beoordelen of u aan de eisen uit de HKZ-norm zzp’ers in de zorg voldoet dient u in het online systeem dat u daar aan treft vragen te beantwoorden en gegevens te uploaden. Het finale oordeel vindt plaats middels een assessment dat wordt afgenomen door een van onze assessoren. De basis voor dit assessment zijn de gegevens die u heeft ingevoerd in het online-systeem.

Pilot

In november van het afgelopen jaar is een pilot uitgevoerd waarin assessments van kandidaten zijn uitgevoerd op basis van gegevens die zij hadden ingevoerd in het onlinesysteem. Naast een aantal technische verbeterpunten ten aanzien van het onlinesysteem, leverde dit ook nieuwe inzichten op hoe het gehele certificatietraject (onlinesysteem en assessment) betrouwbaarder en efficiënter zou kunnen verlopen. Omdat NEN-HKZ grote waarde hecht aan de betrouwbaarheid van het gehele certificatietraject is besloten de periode tot 1 maart uit te trekken om deze verbeteringen door te voeren. Dit betekent dat u vanaf 1 januari binnen het ICT systeem het online gedeelte kunt invullen, maar dat de assessments vanaf 1 maart a.s. van start gaan.

Wilt u meer informatie over het assessment en welke stappen u moet maken om uzelf te laten certificeren? Download de pdf of neem contact met ons op via DNV GL, afdeling persoonscertificatie. E mail: vakbekwaamheid@dnvgl.com Tel: 010 2922810

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: