DNVGL.NL

ZZP'ers in de Zorg

HKZ heeft in samenwerking met marktpartijen een persoonsgebonden en onafhankelijk keurmerk ontwikkeld voor alle zelfstandig verpleegkundigen, (kraam)verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg. Deze ZZP’ers kunnen zich als persoon certificeren op basis van dit keurmerk en daarmee laten zien dat ze aan de complexe eisen en regelgeving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voldoen.

Neem contact op:

Persoonscertificatie
Bel ons op: 010 - 2922810.
DELEN:
PRINTEN:
ZZP'ers in de Zorg

Achtergrond en aanleiding

De kwaliteitswet Wkkgz geldt sinds 1 januari 2016 voor alle zorgaanbieders, dus zowel voor zorginstellingen als ZZP’ers. Dit betekent dat bijvoorbeeld een zelfstandig verpleegkundige aan dezelfde eisen op het gebied van kwaliteit en ondernemen moet voldoen als een zorginstelling. Het HKZ-keurmerk voor ZZP’ers in zorg en welzijn is ontstaan omdat de branche van samenwerkende ZZP’ers, opdrachtgevers en bemiddelende partijen behoefte hadden aan een onafhankelijk keurmerk dat de kwaliteit van ZZP’ers inzichtelijk maakt.

Waarom een certificaat?

De positie van ZZP’ers in de zorg is uitdagend, niet alleen als het gaat om ondernemerschap en financiën, maar ook op het gebied van kwaliteit.  Het certificaat helpt om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan te tonen richting opdrachtgevers en cliënten. De opdrachtgevers en cliënten voor wie de ZZP-er werkt, hebben op hun beurt de zekerheid dat hij/zij kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en dat dit is getoetst door een onafhankelijke partij. Deze toetsing vindt om de drie jaar plaats, zodat er zekerheid is dat de kennis en kunde van de gecertificeerde ZZP-er up to date is.  

Keurmerk ZZP’ers in de zorg

Het keurmerk voor ZZP’ers in Zorg en Welzijn bevat eisen voor verpleegkundigen, Verzorgenden en Kraamverzorgenden van niveau 3 t/m 7.  De norm bevat eisen die te maken hebben met de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en ook eisen die te maken hebben met ondernemerschap. Vanuit de marktpartijen was aangegeven dat men het belangrijk vindt dat op beide terreinen eisen worden gesteld.  De HKZ-norm kunt u nu al aanschaffen via deze link. Zo kunt u zich alvast voorbereiden. Ten aanzien van Zorg en Welzijn is de IGZ een belangrijke eisen stellende partij. 

Ten aanzien van ondernemerschap zijn de regels van de belastingdienst belangrijk als de zorgverlener als ondernemer wil worden beschouwd. 

Wilt u meer informatie over het assessment en welke stappen u moet maken om uzelf te laten certificeren? Download de pdf of neem contact met ons op via DNV GL, afdeling persoonscertificatie. E mail: vakbekwaamheid@dnvgl.com Tel: 010 2922810