Other sectors

Steigerbouwers

Scaffolding

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Uw DNV GL pas aanvragen?

Pas aanvragen

DNV GL is de certificerende instantie voor wat betreft het certificeren van personen die op steigers werken. Het certificeren van personen in het werkveld Steigerbouw verloopt conform de internationale accreditatienorm ISO 17024:2012 en waarborgt dat personen op een onafhankelijke en onpartijdige wijze worden geëxamineerd, en bij positief resultaat, gecertificeerd.

Belangrijke update in verband met het corona virus:

In verband met de lockdown per 15 december is er een tijdelijke dispensatieregeling voor de Steigerbouwers:
Certificaathouders van wie het persoonscertificaat tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 verloopt, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 april 2021. Tijdens deze periode mogen de certificaathouders tijdelijk met hun verlopen certificaat blijven werken. Er moet dus ruim voor 1 april 2021hercertificatie examen worden gedaan! We adviseren het examen op tijd in te plannen en niet tot het laatste moment te wachten.

Voor de bij SVWOH geregistreerde Aspirant-Hulpmonteurs geldt de volgende dispensatie:
Aspirant-Hulpmonteurs waarvan de maximale registratieperiode van 1 jaar tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 verloopt, kunnen tot 1 april 2021 het examen (hulp-)monteur volgen om het persoonscertificaat (hulp-)monteur te verwerven. We adviseren hen het examen op tijd in te plannen en niet tot het laatste moment te wachten. Tijdens deze periode mogen de Aspirant-Hulpmonteurs die deel gaan nemen aan een examen tijdelijk doorwerken als Aspirant-Hulpmonteur.

Download hier:

De Regeling Steigerbouw examens i.v.m. COVID-19

Verklaring kandidaten betreffende het Corona virus (NL)

Regulation Scaffolding exams re corona virus (EN)

Candidate Statement re Corona virus (EN)

Oświadczenie kandydata dotyczące środków z powodu

____________________________________________________________________________________

Sinds 1 januari 2017 is het binnen de branche verplicht om aantoonbaar te maken dat u vakbekwaam bent om montagehandelingen te verrichten op steigers. Het is mogelijk om een erkend certificaat te behalen, dat wordt afgegeven door DNV GL. DNV GL heeft haar examens uitbesteed aan de volgende examenorganisaties, gesorteerd op alfabetische volgorde:  

Het behaalde certificaat is 5 jaar geldig. Daarna dient u opnieuw aan te tonen dat u vakbekwaam bent door middel van een theorie- en praktijkexamen. Met een DNV GL persoonscertificaat toont u aan dat u gekwalificeerd bent om steigers te (de)monteren.

De certificering wordt uitgevoerd conform de regels en instructies van de SVWOH. Zie voor de geldende documenten de website van SVWOH.

Het examenreglement treft u aan onder Downloads.

DNV GL verstrekt certificaten voor de vakbekwaamheid van:

 1. Hulpmonteur Steigerbouw (Assisting Scaffolder) - Bevoegdheden: De certificaathouder assisteert de monteurs bij het sorteren van materiaal, transport, montage en demontage van steigers en ondersteunende constructies.
 2. Monteur Steigerbouw (Basic Scaffolder) - Bevoegdheden: De certificaathouder is bekwaam steigers te monteren, aanpassen en demonteren onder leiding van een 1e Monteur Steigerbouw/ Voorman Steigerbouw.
 3. 1e Monteur Steigerbouw (Advanced Scaffolder) - Bevoegdheden: De certificaathouder is bekwaam alle voorkomende steigers te monteren, aanpassen en demonteren onder leiding van een voorman steigerbouw. Ook is de certificaathouder bekwaam steigers uit cat. 1 2 van het document indeling complexe steigers te inspecteren en vrij te geven.
 4. Voorman Steigerbouw (Foreman Scaffolding) - Bevoegdheden: De certificaathouder is bekwaam om leiding te geven aan meerdere groepen steigerbouwers voor het monteren, aanpassen en demonteren van alle voorkomende steigers.
 5. Steigerinspecteur (Scaffolding Inspector) - Bevoegdheden: De certificaathouder is bekwaam steigers te inspecteren en (complexe) steigers over te dragen aan de opdrachtgever.
 6. Veiligheidsbeoordeling Steigers I (Safety assessment Scaffolding, Basic) - Bevoegdheden: De certificaathouder is bekwaam steigers visueel te beoordelen op: veiligheid, gebruik, functionaliteit en indien noodzakelijk gevaarlijke situaties te signaleren.
 7. Veiligheidsbeoordeling Steigers II / DTS (Safety assessment Scaffolding, Advanced) - Bevoegdheden: De certificaathouder is bevoegd tot inspectie van niet complexe steigers tot maximaal 24 m. hoog, in uitvoering van staal of aluminium, vast of verrijdbaar. 
 8. Inspectie Draagbaar klimmateriaal (Ladders& trappen) 
 9. Inspectie Rolsteiger materieel (IRM) 
 10.  Deskundig toezichthouder Aluminium Rolsteigers 
 11.  Deskundig toezichthouder Rolsteigers DTR 
 12.  Gebruiker & Monteur Hangbrug Installaties 
 13.  Monteur Hangbrug Installaties
De examenorganisatie die de examens afneemt voor alle bovengenoemde certificatieschema's is IQC. 

Voor de schema's 1 t/m 5 examineren Montfoort Rental, Pontifex, SNEI en XY Masterclass.

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Uw DNV GL pas aanvragen?

Pas aanvragen

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: