DNVGL.NL

Standaard voor de verificatie van plastic afval uit oceanen en rivieren

The Ocean Cleanup

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Benieuwd naar de standaard?

Download de standaard hier

Voor de opruimacties op onze oceanen en rivieren is het essentieel dat teruggewonnen plastic geen afval meer is, maar waarde krijgt. DNV GL heeft een nieuwe standaard ontwikkeld om via een Chain of Custody de authenticiteit te verifiëren van producten die zijn gemaakt van teruggewonnen plastic. Bij de aankoop van producten die door DNV GL zijn geverifieerd, kunnen consumenten er volledig op vertrouwen dat het een product van plastic afkomstig uit de oceaan is en dat zij bijdragen aan een oplossing tegen de opruiming hiervan.

Van plastic afval tot product

Dagelijks komen 8 miljoen stukken plastic in onze oceanen terecht. Het verwijderen van plasticafval uit oceanen en rivieren is dan ook een van de grootste uitdagingen op milieugebied. Deze schoonmaakacties zijn van gigantische omvang en vereisen baanbrekende technologieën en grootschalige inzet van middelen. Het aan land brengen van dit plastic is nog maar de eerste stap. Organisaties kunnen waarde creëren door nieuwe producten te maken van het teruggewonnen plastic. In plaats van het afval simpelweg van het water naar het land te verplaatsen, wordt een circulaire plastic-economie mogelijk. Deze producten die gemaakt worden van plastic uit de oceaan zijn bovendien van grote waarde voor de financiering van toekomstige opruimacties en de hiervoor benodigde geavanceerde technologie.

The Ocean Cleanup heeft DNV GL gevraagd een speciale Chain of Custody-standaard te ontwikkelen voor plastic dat is teruggewonnen uit oceanen en rivieren. The Ocean Cleanup was de eerste die de standaard heeft toegepast, maar elke organisatie kan de nieuwe standaard toepassen en zich laten certificeren.

Hoe werkt de certificering?

De openbare standaard bevat eisen voor het verifiëren van de herkomst, de authenticiteit de volledige traceerbaarheid (Chain of Custody) van plastic dat afkomstig is uit oceanen en rivieren. 

Elke organisatie die haar teruggewonnen plastic wil laten certificeren, dient eerst de eisen van de standaard te bestuderen. Vervolgens moet de organisatie processen implementeren die aan de standaard voldoen. Een organisatie kan de hele waardeketen of alleen bepaalde onderdelen daarvan laten certificeren. Deze beslissing wordt genomen vóór aanvang van het certificatieproces. 

Dankzij duidelijke eisen en een gestructureerde aanpak kan DNV GL alle benodigde data verzamelen op speciaal aangewezen hotspots in de keten. Deze data dienen om de herkomst van het plastic te verifiëren en de integriteit van het materiaal te waarborgen in het hele traject door de waardeketen. De audits bestaan uit een combinatie van traditionele methoden (fysieke audit, visuele inspectie en verificatie van de massabalans) en digitale technieken (verificatie van locaties, transportbewegingen en logistieke routes met behulp van GPS en toegang tot CCTV-systemen en andere camera’s). 

De auditoren van DNV GL kunnen het plastic op verschillende manieren volgen, van de eerste controle van de materiaalintegriteit tijdens de winning op het water tot het observeren van de verwerking aan land en het volgen van alle stappen in het vervolg van de waardeketen. Dit maakt certificering mogelijk van een product dat is gemaakt van plastic dat op een bepaalde zee of rivier is teruggewonnen. Het verificatieproces maakt het teruggewonnen plastic volledig traceerbaar, zodat de klant zelf de authenticiteit kan verifiëren.

Welke onderdelen van de waardeketen kunt u laten certificeren? 

De standaard is van toepassing op alle gebruikelijke stadia en activiteiten van een waardeketen:
  1. Winning
  2. Transport
  3. Recycling, afvoer, terugwinning
  4. Fabricage
  5. Verkoop

De standaard is gebaseerd op 3 principes: 

  1. Principe 1: De organisatie heeft een managementsysteem dat volledige traceerbaarheid van materiaaleigenschappen in de hele waardeketen ondersteunt. 
  2. Principe 2: De eisen van het traceerbaarheidssysteem worden door alle spelers in de keten geïmplementeerd en toegepast op alle stadia: inkoop, ontvangst, opslag, verwerking, verpakking, etikettering, verkoop en levering. 
  3. Principe 3: Materialen en producten die binnen de scope van de standaard vallen, worden geïdentificeerd en gescheiden en hun status is in elke fase van het proces traceerbaar en verifieerbaar. 

Wilt u meer informatie over de certificering van teruggewonnen plastic?

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Benieuwd naar de standaard?

Download de standaard hier

Snel & eenvoudig

Offerte aanvragen

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: