Other sectors

Loopbaanadviseurs

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922814 of stuur een e-mail naar: cmi@dnvgl.com.

Uw DNV GL pas aanvragen?

Pas aanvragen

In Nederland werken ongeveer 15.000 loopbaanadviseurs. De overheid wil geen voorwaarden stellen voor de uitoefening van het vak maar stimuleert gelukkig wel het eigen initiatief van de branche om vakgenoten te toetsen op vakbekwaamheid.

DNV GL is de certificerende instelling voor loopbaanadviseurs die hun vakbekwaamheid willen aantonen. CMI is eigenaar van de norm en stelt zo nodig wijzigingen voor. DNV GL is verantwoordelijk voor de afhandeling van het certificatieproces vanaf aanmelding van de kandidaat tot en met het nemen van het certificatiebesluit. De accreditatie van DNV GL is van toepassing op de activiteiten zoals deze in de scope voor de loopbaanadviseur zijn vastgelegd. Deze zijn:
  • loopbaanbegeleiding
  • loopbaan coaching
  • outplacement
  • re-integratie

Loopbaanbegeleiding

Onder loopbaanbegeleiding wordt verstaan het dynamische begeleidingsproces van een persoon die door analyse en verdere begeleiding van een loopbaanprofessional, keuzes maakt ten aanzien van het verdere verloop van zijn loopbaan voor heden en toekomst. De persoon kan zelf opdrachtgever zijn, maar ook de werkgever van betrokkene. Loopbaanbegeleiding kan eveneens advisering aan de werkgever impliceren.

Loopbaan coaching

Onder loopbaan coaching wordt verstaan het begeleidingsproces van een persoon of groepen personen op de werkplek, door analyse en verdere begeleiding door een loopbaanprofessional. Doel is het efficiënt en effectief handelen van de persoon of een groep van personen te verhogen. Zowel de persoon als de werkgever van betrokkene kan opdrachtgever zijn. In het geval van een groep van personen is in de meeste gevallen de werkgever opdrachtgever. Loopbaan coaching kan eveneens advisering aan de werkgever inhouden.

Outplacement

Outplacement is het geheel van diensten en faciliteiten, die door een loopbaanprofessional beschikbaar gesteld wordt aan werkgevers ten behoeve van werknemers met het doel de werknemer te begeleiden bij het vinden van een nieuwe passende werkkring of andere bestemming.

Re-integratie

Onder re-integratie verstaat CMI het proces dat een persoon of een groep personen doorloopt om weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Dat vindt plaats vanuit een niet-werkende positie: bij ziekte, werkeloosheid of ontslag. De loopbaanprofessional zet hierbij voor re-integratie specifieke kennis in en werkt samen met de opdrachtgever en andere deskundigen.

Certificatie

De loopbaanprofessionals worden op drie niveaus (A, B en C) gecertificeerd. A richt zich op de cliënt zelf, voor B komt daar de opdrachtgever bij en het C niveau richt zich daaraan toevoegend op de gehele organisatie. De eisen van de verschillende niveaus zijn complementair.
Een kandidaat kan voor elk niveau initiële certificatie aanvragen (het is geen opbouwend module systeem). In de praktijk kan bij de herbeoordeling een ander niveau aangevraagd worden. Het certificaat is drie jaar geldig. Voordat het certificaat verloopt, moet een hertoetsing plaatsvinden. Er moet dan aangetoond worden dat de vakbekwaamheid is onderhouden en dat de kandidaat toont (via te behalen punten) zich te hebben ontwikkeld.
De toetsing bestaat uit de beoordeling van een portfolio (dossier) en een mondeling assessment.

U kunt zich hier aanmelden voor certificatie.
U vindt alle informatie over certificering op de CMI website www.cminl.nl.

Overgang naar nieuw keurmerk

De beroepsvereniging Noloc en het CMI hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijk keurmerk. Vanaf 1 januari 2021 is het voor iedere loopbaanprofessional mogelijk zichzelf te certificeren en de titel Loopbaanprofessional te mogen voeren. DNV GL zal in ieder geval tot 31 december 2020 de loopbaanprofessionals certificeren.

Hou voor een nadere invulling van dit keurmerk de website van het CMI in de gaten.

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922814 of stuur een e-mail naar: cmi@dnvgl.com.

Uw DNV GL pas aanvragen?

Pas aanvragen

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: