DNVGL.NL

Loopbaanadviseurs

Onlangs zijn CMI en DNV GL gevraagd om mee te werken aan een uitzending van Ondernemend Nederland op RTL7 . In deze aflevering is aandacht besteed aan loopbaanprofessionals. Bekijk hieronder de uitzending.

Neem contact op:

Persoonscertificatie
Bel ons op: 010 - 2922814 of stuur een e-mail naar: cmi@dnvgl.com.

Uw DNV GL pas aanvragen?

Pas aanvragen
DELEN:
PRINTEN:

Career Management Institute Netherlands (CMI) is de certificerende instelling voor loopbaanadviseurs die hun vakbekwaamheid willen aantonen. DNV GL ondersteunt CMI in de afhandeling van het certificatie proces vanaf aanmelding van de kandidaat tot en met het verstrekken van het certificaat. De accreditatie van CMI is van toepassing op de activiteiten zoals deze in de scope voor de loopbaanadviseur zijn vastgelegd. Deze zijn:

  • loopbaanbegeleiding
  • loopbaan coaching
  • outplacement
  • re-integratie 2e spoor

Loopbaanbegeleiding

Onder loopbaanbegeleiding wordt verstaan het dynamische begeleidingsproces van een persoon die door analyse en verdere begeleiding van een loopbaanprofessional, keuzes maakt ten aanzien van het verdere verloop van zijn loopbaan voor heden en toekomst. De persoon kan zelf opdrachtgever zijn, maar ook de werkgever van betrokkene. Loopbaanbegeleiding kan eveneens advisering aan de werkgever impliceren.

Loopbaan coaching

Onder loopbaan coaching wordt verstaan het begeleidingsproces van een persoon of groepen personen op de werkplek, door analyse en verdere begeleiding door een loopbaanprofessional. Doel is het efficiënt en effectief handelen van de persoon of een groep van personen te verhogen. Zowel de persoon als de werkgever van betrokkene kan opdrachtgever zijn. In het geval van een groep van personen is in de meeste gevallen de werkgever opdrachtgever. Loopbaan coaching kan eveneens advisering aan de werkgever inhouden.

Outplacement

Outplacement is het geheel van diensten en faciliteiten, die door een loopbaanprofessional beschikbaar gesteld wordt aan werkgevers ten behoeve van werknemers met het doel de werknemer te begeleiden bij het vinden van een nieuwe passende werkkring of andere bestemming.

Re-integratie 2e spoor

Als een zieke werknemer niet terug kan in de eigen of andere functie binnen het bedrijf (1e spoor), is re-integratie 2e spoor aan de orde. 2e spoor re-integratie adviseurs zijn ervaren professionals die alles weten van de regelgeving van het UWV. Ze schrijven rapportages conform de Wet Verbetering Poortwachter. Uitgangspunt is met de zieke werknemer te kijken wat hij kan en te begeleiden bij het solliciteren.

Certificatie

De loopbaanprofessionals worden op drie niveaus (A, B en C) gecertificeerd. A richt zich op de cliënt zelf, voor B komt daar de opdrachtgever bij en het C niveau richt zich daaraan toevoegend op de gehele organisatie. De eisen van de verschillende niveaus zijn complementair.
Een kandidaat kan voor elk niveau initiële certificatie aanvragen (het is geen opbouwend module systeem). In de praktijk kan bij de herbeoordeling een ander niveau aangevraagd worden. Het certificaat is drie jaar geldig. Voordat het certificaat verloopt, moet een hertoetsing plaatsvinden. Er moet dan aangetoond worden dat de vakbekwaamheid is onderhouden en dat de kandidaat toont (via te behalen punten) zich te hebben ontwikkeld.
De toetsing bestaat uit de beoordeling van een portfolio (dossier) en een mondeling assessment.

U kunt zich hier aanmelden voor certificatie.