DNVGL.NL

Lassers

illustration image dnvgl.com

​Lassen is een kritisch proces dat, bij een foute uitvoering, grote risico’s voor mens en omgeving met zich mee kan brengen. Lassen is bovendien een complex proces waarbij diverse essentiële variabelen in onderling samenspel de kwaliteit van een verbinding bepalen.

Lassen vraagt dus om deskundige en vakbekwame beroepsbeoefenaren. Daarom zijn er op het gebied van lastechniek talloze internationale normen ontwikkeld, waaronder normen voor lassers. Op basis hiervan kan een lasser worden gecertificeerd, in de vorm van een lasserskwalificatie met een specifiek toepassingsgebied. Hiermee toont de lasser aan dat hij/zij in staat is om op basis van een lasmethodebeschrijving bepaald laswerk op te leveren, dat voldoet aan de eisen die de normen daaraan stellen.

DNV GL verzorgt de certificatie en kwalificatie van lassers op basis van de volgende normen: 

  • NEN-EN-ISO 9606-serie
  • NEN-EN-ISO 14732
  • ASME section IX
  • AWS D.1.serie

DNV GL verzorgt tevens lasmethodekwalificaties op basis van NEN-EN-ISO 15613, NEN-EN-ISO 15614-serie, ASME section IX en AWS D.1.serie.

DNV GL is verantwoordelijk voor de uitgifte van de persoonscertificaten van vakbekwaamheid en voor de uitvoering van de examens. DNV GL heeft de volgende organisaties op het gebied van lastechniek licentie verleend, om namens haar de examens af te nemen c.q. het proeflaswerk te beoordelen. 

De examenorganisaties voor lasserskwalificatie zijn (alfabetisch):

Cottus
Twentepoort West 11C, 7609 RD Almelo, tel. 0800 -844 0 844

Dekra Rail
Concordiastraat 67, 3551 EM  Utrecht, tel. 030 – 300 5219   

DKD Lasopleidingen
Madame Curieweg 6, 8501 XC Joure, tel. 0513-418088

DT-Welding Weldconsultancy
Langetuin 164, 1689 JJ  Zwaag, tel. 06 – 5263 8264

De Groot LPMW Lasinstituut
Weidehek 24, 4824 AS Breda, tel. 088-1344555

Haprotech 
Rooswijkweg 191 A, 1951 ML Velsen-Noord, tel. 0251-262916

Hatek Lastechniek B.V.
Turfschipper 118, 2292 JB  Wateringen, tel. 0174 - 225225 

Lascentra Holland BV
Eksterstraat 11, 1742 EM Schagen, tel. 06-12481948

Lasschool.nl B.V.
Pascalbaan 1, 3439 MP  Nieuwegein, tel. 030 – 600 8340

Lastechnisch Adviesburo A. Verduyn
Provincialeweg Noord 53, 4286 EC Almkerk, tel. 0183 – 401 636 

Materials Testing Veendam 
LLoydsweg 35, 9641 KJ Veendam, tel. 06-27315056 

Multicert
Voordijkshoorn 119, 2635 JW  Den Hoorn, tel. 015 – 257 7287 / 06 – 5468 5084 

Split Welding Services
Joop den Uyllaan 104, 3119 VH Schiedam, tel. 06-81103520

Weld Cert B.V.
Honderdland 109F, 2676 LT Maasdijk, tel. 0174-883205

DNV GL certificeert daarnaast twee functionarissen die een rol spelen bij de uitvoering en bewaking van laswerkzaamheden in een bedrijf, namelijk de Lascoördinator en de Visueel Lasinspecteur.

De Lascoördinator ofwel International Welding Coordinator (IWC) is verantwoordelijk voor de coördinatie van fabricageprocessen voor alle lastechnische en daaraan verbonden werkzaamheden en is inzetbaar in alle bedrijfstakken. Certificatie geschiedt op basis van de internationale norm NEN-EN-ISO 14731 en is mogelijk op twee deskundigheidsniveaus:

  • IWC Basic technical knowledge: heeft technische basiskennis binnen een beperkt technisch gebied met uitsluitend eenvoudige gelaste constructies.
  • IWC Specific technical knowledge: heeft specifieke technische kennis voor lastechnische fabricage binnen een  bepaald technisch gebied, aangevuld met toepassing van NEN-EN-ISO 3834 in het eigen bedrijf (verwacht eind 2013).

Ingevolge NEN-EN 1090-1 zijn fabrikanten van constructieve stalen en aluminium onderdelen per 1 juli 2014 verplicht ten minste één verantwoordelijke Lascoördinator te hebben benoemd.

De Visueel Lasinspecteur ofwel Visual Welding Inspector (VT-w) is verantwoordelijk voor het volgens vastgestelde normen visueel inspecteren van verbindingen, die door middel van smeltlassen zijn tot stand zijn gekomen. Certificatie geschiedt op basis van de norm ISO 9712 en is mogelijk op twee deskundigheidsniveaus:

  • VT-w level 1: heeft beperkte taken en werkt onder leiding van een VT-w level 2.
  • VT-w level 2: werkt zelfstandig, stelt inspectieprotocollen op, interpreteert inspectieresultaten en verzorgt de benodigde rapportage.

De geldigheidscondities voor beide vakbekwaamheidsprofielen VT-w zijn per 1 januari 2010 gewijzigd. 

U kunt het Aanvraagformulier voor verlenging van uw VT-w certificaat vinden onder Downloads. Daar treft u tevens het Attest gezichtsvermogen visueel onderzoek aan, voor de jaarlijkse test van gezichtsscherpte / visus (bijv. door opticien) en de vijfjaarlijkse test van kleurenzien / grijstinten (bijv. door optometrist).

Clausule uit PED Annex I, para 3.1.3 niet van toepassing is voor Visuele Lasinspecties
De vraag wordt wel gesteld of voor inspecties aan drukapparatuur volgens de Richtlijn PED 2014/68/EU de eis uit PED Annex I, para 3.1.3 (Goedkeuring door een RTPO van NDO-personeel) van toepassing is op een inspecteur voor Visuele Lasinspectie. Al in 2002 is door de Working Group Pressure via WPG 6/07 bevestigd dat de clausule uit PED Annex I, para 3.1.3 niet van toepassing is voor Visuele Lasinspecties. De Guideline is heruitgegeven voor de nieuwe PED 2014/68/EU met nummer WPG F 07 en is te downloaden van de website voor drukapparatuur van de Europese commissie.

De examenorganisatie voor Lascoördinator (IWC) en Visueel Lasinspecteur (VT-w) is:

MPCertification
Saal van Zwanenbergweg 5  Unit3, 5026 RM Tilburg, tel. 06 - 21 193 189, e-mail: vtw@mpcertification.eu

Neem contact op:

Product Assurance

Bel ons op: 010 - 2922768 of stuur een e-mail naar: ped-welding@dnvgl.com.

Uw DNV GL pas aanvragen?

Pas aanvragen

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: