DNVGL.NL

Koelmonteurs

Vanaf april 2017 certificeert DNV GL geen koelmonteurs meer.

Voor meer informatie hierover wordt u doorverwezen naar de website van de Stichting KliQ en NVKL: www.nvkl.nl.

De certificaten die eerder zijn uitgegeven onder het certificatieschema: ACK ”Veilig werken aan koudesystemen, die gevuld zijn met natuurlijke koudemiddelen” behouden hun geldigheid als aan de voorwaarden zoals vermeld in de certificatie-overeenkomst is voldaan.

Via de website www.certcheck.nl kan de geldigheid van een certificaat worden gecontroleerd.

Neem contact op:

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: