DNVGL.NL

Koelmonteurs

Vanaf januari 2011 is het certificatieschema: ACK ”Veilig werken aan koudesystemen, die gevuld zijn met natuurlijke koudemiddelen” operationeel.

Neem contact op:

Persoonscertificatie
Bel ons op: 010 - 2922810.

Uw DNV GL pas aanvragen?

Pas aanvragen
DELEN:
PRINTEN:

Als eerste in Nederland heeft DNV GL dit certificatieschema ontwikkeld in samenwerking met NVKL, AeresTech (voorheen PTC+ of GOo) en de stichting Vrienden van de Koudetechniek.

De NVKL, brancheorganisatie voor koudetechniek & klimaatbeheersing, heeft per 18 november 2014 de stichting KliQ opgericht. KliQ is de beheerstichting voor het certificeringschema en ontwikkelt zo samen met de markt de vakbekwaamheid in de sector Koudetechniek en Klimaatbeheersing in Nederland. Hierdoor wordt de kwaliteit in de sector op integrale wijze bewaakt. Zodanig dat de ca. 10.000 monteurs die we in Nederland hebben, veilig kunnen werken met natuurlijke koudemiddelen. Door de uitfasering van F-gassen worden natuurlijke koudemiddelen steeds belangrijker. Maar omdat er aan het gebruik risico’s kleven, is certificering een logisch vervolg. Samen met DNV-GL wordt hard gewerkt aan de uitwerking hiervan.

Binnen de koeltechnische sector geldt voor installaties, die zijn gevuld met natuurlijke koudemiddelen (Ammoniak, Kooldioxide en Koolwaterstoffen) een wettelijk verplichte jaarlijkse inspectie, op veiligheid. Deze inspectie dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd persoon. Waaraan deze inspectie en de gecertificeerde persoon moeten voldoen is vastgelegd in de PGS13 (ammoniak), de NPR7601 (kooldioxide) en de NPR7600 (koolwaterstoffen). Voor wat betreft de toepassing van koolwaterstoffen en andere (mild) brandbare koudemiddelen zijn er ook Europese richtlijnen voor explosieveiligheid. Deze richtlijnen vormen de basis van de NPR7600.

DNV GL is de toezichthouder op dit certificatieschema conform de ISO 17024 standaard. Hiertoe is er een licentieovereenkomst afgesloten met STE als examenorganisatie. Verder zijn er door DNV GL getoetste, onafhankelijke examinatoren en toezichthouders bij het theoretisch en praktijkexamen aanwezig. Na het behalen van het examen wordt de monteur door DNV GL gecertificeerd. Deze persoonscertificering conform ISO 17024 is vijf jaar geldig. Na 2,5 jaar vindt er een tussentijdse toetsing plaats op basis van werkervaring. Via de website www.certcheck.nl kan de geldigheid van een certificaat worden gecontroleerd.

Voor meer informatie over de mogelijkheden tot examinering, locaties en tarieven kunt u contact opnemen met STE:  STE Examenbureau, Staalsteden 24, 7547 TA Enschede 
E-mail: info@st-examenbureau.nl
Tel: 053 230 90 95 www.st-examenbureau.nl