Other sectors

Keurmerk Beveiliging certificering

MVO - DNV GL

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Vrijblijvend een offerte ontvangen?

Offerte aanvragen

Ontwikkeling van de keurmerken voor beveiligingsorganisaties: Keurmerk Beveiliging, Keurmerk Geld- en waardetransport, Keurmerk Flexbedrijven, Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau.

Certificering volgens Keurmerk Beveiligen  

In 2004 heeft de VPB, mede in het kader van zelfregulering, het initiatief genomen om te komen tot een keurmerk voor beveiligingsorganisaties. Het keurmerk dient het proces van verdere professionalisering in de branche te bewerkstelligen alsmede het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar te maken en te bevorderen.

Vrijblijvend een offerte opvragen?

Om u voor te bereiden op certificatie, kunt u onze '10 stappen naar certificatie' raadplegen. U kunt vrijblijvend een Keurmerk Beveiliging offerte aanvragen.

 

De verschillende Keurmerken: 

Keurmerk Beveiliging

In februari 2006 is het Keurmerk Beveiliging gelanceerd. Dit keurmerk is bedoeld voor de werkzaamheden van beveiligingsorganisaties vallend onder de ND-vergunning. 

Keurmerk Geld- en waardetransport

In november 2007 is het Keurmerk Geld- en waardetransport gelanceerd. Dit keurmerk is bedoeld voor de categorie beveiligingsbedrijven die de wet betitelt als particuliere geld- en waardetransportbedrijf. Dit keurmerk ziet derhalve op werkzaamheden van het geld- en waardetransportbedrijf voor zover vallend onder de PGW-vergunning. 

Keurmerk Flexbedrijven

In april 2008 is het Keurmerk Flexbedrijven in de particuliere beveiliging gelanceerd. Dit keurmerk is bedoeld voor uitzend- en/of detacheringsbedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het leveren van vakbekwaam en betrouwbaar personeel aan zijn opdrachtgever, de vergunningplichtige beveiligingsorganisaties. Lees hier meer over de uitreiking van het eerste 'keurmerk Flexbedrijven'-certificaat aan P & R Security Consultants te Vlaardingen. 

Offerte aanvragen? -216x36

Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau

In januari 2009 is het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau gelanceerd. In de particuliere beveiligingsbranche kent de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) naast beveiligingsorganisaties recherchebureaus die recherchewerkzaamheden verrichten. Het toepassingsgebied van het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau zijn de werkzaamheden die de wet schaart onder de definitie van recherchewerkzaamheden zoals neergelegd in de Wpbr, verricht door recherchebureaus, in dit keurmerk onderzoeksbureaus genoemd. Bedrijven werkzaam in deze branche moeten in het bezit zijn van een POB-vergunning. 

Om u voor te bereiden op certificatie, kunt u onze '10 stappen naar certificatie' raadplegen. Zodra uw systeem voldoet aan de eisen van het keurmerk, kunt u bij ons vrijblijvend een Keurmerk Beveiliging offerte aanvragen.

Het certificatieproces: Keurmerk Beveiliging

 1. Aanvraag certificatie 

Iedere beveiligingsorganisatie die valt onder de werkingssfeer van één van de Keurmerken, kan DNV GL vragen een beoordeling uit te voeren. Voor niet-leden van VPB wordt een bijdrage in de ontwikkelingskosten van het Keurmerk Beveiliging in rekening en deze wordt afgedragen aan VPB. 

2. Audit 

De audit vindt plaats op het hoofdkantoor van de beveiligingsorganisatie. De beveiligingsorganisatie verleent toegang tot de vereiste documentatie. De auditor toetst de documentatie, processen, dossiers, enz. tegen de criteria neergelegd in het betreffende Keurmerk en legt de bevindingen vast in een auditrapport. 

3. Certificatiebeslissing

De certificatie instelling neemt een beslissing op grond van het auditrapport datie de bevindingen weergeeft van de documentenbeoordeling en de audit. De (inhoudelijke) eisen van het keurmerk zijn onderverdeeld in must- en puntenvragen. Een beveiligingsorganisatie komt in aanmerking voor het behalen van het betreffende keurmerk wanneer minimaal wordt voldaan aan de volgende eisen: 

-100% score op de mustvragen 

-60 % score op de puntenvragen (= minimaal 36 punten van de 60 beschikbare punten) 

Als wordt vastgesteld dat de beveiligingsorganisatie één of meerdere non-conformiteiten heeft of dat er een onvoldoende score op de puntenvragen wordt behaald, dan wordt de beveiligingsorganisatie in de gelegenheid gesteld corrigerende maatregelen te treffen binnen een termijn van 3 maanden. Na deze hersteltermijn beoordeelt de auditor de corrigerende maatregelen en rapporteert hierover. Op grond van dit aanvullend rapport wordt een nieuwe certificatiebeslissing genomen. Een positieve certificatiebeslissing kan worden genomen als er geen non-conformiteiten zijn vastgesteld en een voldoende score op de puntenvragen is behaald. DNV GL overlegt de certificatiebeslissing en het auditrapport, met eventueel het aanvullend rapport, aan de VPB. DNV GL stuurt de beveiligingsorganisatie een afschrift van deze correspondentie. 

4. Uitgifte certificaat

VPB geeft het certificaat uit aan de beveiligingsorganisatie op basis van het auditrapport. VPB treedt niet in de certificatiebeslissing van de Lead Auditorf. Bij een positieve certificatiebeslissing ten aanzien van beveiligingsorganisaties die geen lid zijn van VPB, geeft VPB niet eerder het certificaat uit dan nadat zij van DNV GL de bijdrage in de ontwikkelingskosten heeft ontvangen. Het certificaat is geldig voor de periode van 3 jaar, behoudens intrekking, schorsing of nietigverklaring. 

5. Periodieke controle

Er vindt één maal per jaar een controle-audit plaats. Deze controle-audit dient zeker te stellen dat gedurende de geldigheid van het certificaat, de beveiligingsorganisatie aan de eisen van het Keurmerk Beveiligen blijft voldoen.

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Vrijblijvend een offerte ontvangen?

Offerte aanvragen

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: