DNVGL.NL

ISO 37001 certificering

Man stopping domino's from falling

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen

ISO 37001: 2016 specificeert vereisten en geeft richtlijnen voor het opzetten, implementeren, onderhouden, beoordelen en verbeteren van een anti-omkopingsmanagementsysteem.

Omkoping is een van de kwalijkste en lastigste kwesties ter wereld. Omkoping kan catastrofale gevolgen hebben: afname van de levenskwaliteit, toename van de armoede en uitholling van het publiek vertrouwen. Omkoping blijft ondanks nationale en internationale bestrijdingsinspanningen een levensgroot probleem. De ISO is zich hiervan bewust en heeft een nieuwe norm ontwikkeld om organisaties te helpen omkoping te bestrijden en een ethische bedrijfscultuur te bevorderen.

Wat is ISO 37001?

ISO 37001, anti-omkopingsmanagementsysteem, biedt de mogelijkheid om de bedrijfsrisico’s en kosten die met omkoping gepaard gaan te verminderen door het aanreiken van een beheersbaar bedrijfskader om omkoping te helpen voorkomen, te constateren en aan te pakken. Organisaties hebben vaak al veel tijd en middelen geïnvesteerd in het ontwikkelen van interne systemen en processen om omkoping te helpen voorkomen. ISO 37001 is bedoeld om deze inspanningen te ondersteunen en te verbreden. De norm wil tegelijkertijd transparantie en duidelijkheid verschaffen over de maatregelen en beheersmechanismen die organisaties moeten invoeren en hoe deze zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd. ISO 37001, het anti-omkopingsmanagementsysteem heeft eisen voor:

  • Beleid en procedures ter bestrijding van omkoping.
  • Leiderschap, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van het topmanagement.
  • Toezicht door een manager of bedrijfsfunctie voor compliance.
  • Training in omkopingsbestrijding.
  • Risicobeoordelingen en due diligence voor projecten en zakenpartners.
  • Financiële en contractuele controles en handels- en inkoopcontroles.
  • Rapportage, monitoring, onderzoek en evaluatie.
  • Corrigerende maatregelen en voortdurende verbetering.

ISO 37001 adresseert:

  • Omkoping door de organisatie, of door haar personeel of zakenpartners die namens of ten behoeve van de organisatie optreden.
  • Omkoping van de organisatie, of van haar personeel of zakenrelaties in relatie tot de activiteiten van de organisatie.

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor 37001-certificering.

Offerte button hoeken - image

Voor wie is het bedoeld?

ISO 37001 kan worden gebruikt door elke organisatie, groot of klein, in de publieke en private sector en het vrijwilligerswezen, waar ook ter wereld. Het is een flexibel instrument dat kan worden aangepast aan de omvang en aard van de organisatie en het omkopingsrisico waarmee zij wordt geconfronteerd.

Download de whitepaper 'In 10 stappen naar certificatie'.

Whitepaper button - hoekig

De volgende stap naar ISO 37001-certificering?

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen

Snel & eenvoudig

Offerte aanvragen

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: