DNVGL.NL

Hogere Veiligheidskundigen

Veiligheidskunde is één van de kerndisciplines in het Arbo-besluit. Voor het uitoefenen van de functie als hoger veiligheidskundige is het bezit van een vakbekwaamheidcertificaat wettelijk vereist.

Neem contact op:

Persoonscertificatie
Bel ons op: 010 - 2922810.

Aanmelden voor certificatie?

HVK Portal
DELEN:
PRINTEN:
ISO 20000 1134x300

De Hogere Veiligheidskundige (HVK) levert een bijdrage aan een veilige werkomgeving en de duurzame inzetbaarheid van werknemers. 

De HVK is de aangewezen specialist op het terrein van risicobeoordeling en risicobeheersing van de werkomgeving in arbeidsorganisaties en in het optimaliseren van de arbeidsomstandighedenzorg. 

De HVK is in staat om bij organisaties een veilige werkomgeving te maken en/of te behouden. In het competentieprofiel zijn de vijf kerntaken benoemd die de HVK uitvoert. Binnen elke kerntaak beschikt de HVK over verschillende competenties; minimaal een algemene en een beroeps specifieke competentie per kerntaak. De HVK kan zich bekwamen in bepaalde branches of sectoren, zoals onderwijs, zorg, overheid, industrie, bouw chemie e.d. De specifieke specialisatie in kennis, taak en/of branche kan de kerndeskundige in zijn persoonlijke portfolio tot uitdrukking brengen. 

Voor HVKs is wettelijk vereist dat ze zich laten certificeren wanneer ze een RI&E en bijbehorend plan van aanpak toetsen en advies geven. Ook een gecertificeerde Arbo dienst moet een gecertificeerde HVK in dienst hebben. Hiervoor is een certificatieregeling aanwezig.  

Om toegelaten te worden tot certificering, is een HVK opleiding vereist. De erkende HVK opleidingen zijn:

NCOI Techniek/Reed Business Opleidingen / Elsevier opleidingen / PBNA
Datum eerste toelating is 21-09-2012

Kader, bureau voor kwaliteitszorg B.V.
Datum eerste toelating is 04-04-2012

Apply Groep
Datum eerste toelating is 25-06-2010

Copla Opleidingen & Training
Datum eerste toelating is 26-09-2008

TU Delft
Datum eerste toelating is 15-10-2002

St. Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde
Datum eerste toelating is 15-10-2002
Opmerking: door PHOV verstrekte HVK diploma's van voor 15 oktober 2002 worden beschouwd als zijnde verstrekt door een toegelaten opleiding. Ook de diploma’s van de HVK-opleidingen van het Veiligheidsinstituut, de HTS Heerlen, de Christelijke HTS Hilversum en de Avond HTS Den Haag van voor 15 oktober 2002 worden beschouwd als zijnde verstrekt door een toegelaten opleiding.

DNV GL heeft per 1 juli 2014 een aanwijzing verkregen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de HVKs te mogen certificeren. De geldigheidsduur van een persoonscertificaat volgens het certificatieschema voor de certificatie van HVK is vijf jaar.  DNV GL certificeert tegen de regeling die per ministeriele regeling van 28 februari 2012 is gepubliceerd en per 1 juni 2013 van kracht is geworden. U kunt hier de volledige regeling vinden.

Wilt u zich aanmelden voor certificatie?
Dat kan via deze link. 

De prijs voor het certificaat, inclusief het examen bij Copla bedraagt EUR 980,- exclusief BTW (EUR 1185,80 inclusief BTW).

De examenorganisatie die de examens afneemt is: 
Copla b.v., Prins Mauritslaan 45c, 3843 AJ Harderwijk, tel. 0341 43 08 48. 
Contactpersoon: mevrouw Miranda Koek.