Other sectors

Certificatieschema Arbodiensten

Classroom

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen Stappenplan naar certificering

Onderscheid u als arbodienst door u te laten certificeren. Bekijk hier welke stappen u kunt nemen om een gecertificeerde arbodienst te worden. DNV GL is aangewezen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het certificeren van in- en externe arbodiensten.

Certificering volgens Certificatieschema voor de Dienstverlening door Arbodiensten 

DNV GL is aangewezen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het certificeren van in- en externe arbodiensten. Wij beogen door een pragmatische aanpak een toegevoegde waarde te bieden bij de certificatie audits. Tijdens een objectief certificatietraject motiveren wij onze klanten tot continu verbetering. Niet alleen het middel (het zorgsysteem), maar juist ook het resultaat (de dienstverlening) staat hierbij centraal.

Wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen?
Offerte button hoeken - image

Het traject - Certificatieschema Arbodiensten

  • De reeds gecertificeerde arbodienst 

DNV GL kan uw huidige certificaat overnemen. Ook tijdens de looptijd van uw certificaat. DNV GL kan uw certificaat snel, eenvoudig en kosteloos overnemen. Daarnaast hanteren wij een persoonlijke auditaanpak die buiten de traditionele kaders treedt en waarde toevoegt. Hoogopgeleide auditoren met kennis en ervaring in uw branche. Een op maat gesneden traject zal in samenwerking met u worden opgesteld.

  • De nieuwe arbodienst

Nieuwe arbodiensten en arbodiensten in oprichting kunnen direct het certificatietraject ingaan met DNV GL als partner.

Starten met certificering volgens het Certificatieschema Arbodiensten?

Nieuwe versie Certificatieschema Arbodiensten

Sinds 1 januari 2019 geldt een nieuw certificatieschema voor Arbodiensten. De wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en het nieuwe schema zijn op 5 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze versie vervangt WSCS-Arbodiensten 2012, versie 1. 

Wat is er veranderd?

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de 2012 en 2018 versie. De belangrijkste verschillen zijn:
  • De eisen m.b.t. aanstelling kerndeskundigen zijn vereenvoudigd.
  • De 2018 versie bevat eisen m.b.t. informatiebeveiliging en privacy conform AVG.
  • De bedrijfsarts dient minimaal 20 uur per week te werken bij de Arbodienst.
  • De eisen aan minimaal aantal uren voor HvK, AH en A&O is vervallen.
  • Er is een duidelijk scherper sanctiebeleid van toepassing indien een Arbodienst niet voldoet aan de eisen.
  • Het schema is in lijn gebracht met ISO 9001:2015.
  • Het schema zal, net zoals de ISO 9001:2015, onder de Raad van Accreditatie vallen. 

Procedure Zienswijze, Bezwaar- en Beroep en klachten voor certificering Arbodiensten

Bent u helaas niet tevreden en wilt u bezwaar maken? Dat kan via deze procedure.

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen Stappenplan naar certificering

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: