DNVGL.NL

Asbest

BSCAT

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Uw DNV GL pas aanvragen?

Pas aanvragen

​Het omgaan met asbest geldt als een zeer risicovolle activiteit voor de mens.

Belangrijk bericht:

In verband met het COVID19-virus (Corona) kunnen wij u melden dat er inmiddels een aantal tijdelijke wijzigingen in de regels aangaande de facefit-testen zijn afgestemd.

Op 17 maart 2020 is hierover een bericht gepubliceerd op de website van Ascert en zijn de certificaathouders geïnformeerd.

U vindt dit bericht via deze link.


DNV GL verzorgt de wettelijk verplichte certificatie van:

  • Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)
  • Deskundig Asbestverwijderaar (DAV-1 en DAV-2)
Voor deze certificatieschema's is DNV GL aangewezen door het Ministerie van SZW. Daarnaast verzorgt DNV GL de certificatie van:
  • Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)
  • Deskundig Asbest Acceptant (DAA)

De certificatie wordt uitgevoerd conform de standaard die is vastgelegd door de Stichting Certificatie Asbest. Voor de certificatieschema's en algemene informatie over asbest verwijzen wij u naar de website van Stichting Certificatie Asbest: www.ascert.nl. Op deze website zijn tevens de certificaathouders geregistreerd. 

Voor de cesuur verwijzen wij u naar de schema's op de website van Stichting Certificatie Asbest:

ProfielCesuur in artikel van het betreffende schema
DAV-116
DAV-220
DTA24
DIA16, 17, 18, 19
DAA11

Om als Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) of Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) gecertificeerd te kunnen worden, moet men zowel een theorie-examen als een praktijkexamen succesvol afleggen. De examenorganisaties die de examens afnemen voor bovengenoemde certificatieschema's zijn:

Om als DAA-er gecertificeerd te worden dient u alleen een schriftelijke toets af te leggen bij een van bovengenoemde examenorganisaties. Als u hiervoor slaagt, ontvangt u het persoonscertificaat, wat 10 jaar geldig is.

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Uw DNV GL pas aanvragen?

Pas aanvragen

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: