DNVGL.NL

Asbest

BSCAT

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Uw DNV GL pas aanvragen?

Pas aanvragen

​Het omgaan met asbest geldt als een zeer risicovolle activiteit voor de mens.

Belangrijk bericht Covid-19:

Op 10 april is door Ascert bericht dat er door het Ministerie van SZW een vrijstellingsregeling is gepubliceerd. Dit i.v.m. met het feit dat er vrijwel geen examens en facefit-testen meer werden afgenomen i.v.m. de coronacrisis.

Nu de lockdown in stappen wordt afgebouwd, hebben we van zowel de exameninstellingen als van de bedrijven die facefit-testen afnemen, vernomen dat er protocollen zijn opgesteld om afname op een veilige manier weer mogelijk te maken. Het afnemen van examens en fittesten is dus weer opgestart. Check bij je exameninstelling of facefit-tester of zij ook weer zijn opgestart. 

De vrijstellingsregeling blijft van kracht en dat betekent dat als je certificaat en/of facefit-test verloopt tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020, je tot 1 september a.s. de tijd hebt om alsnog examen te doen of je facefit-test te doen. Wacht echter niet te lang en zeker niet tot het laatste moment, want naast de reguliere examens zal er een grote groep zijn die moet gaan “inhalen”.

U vindt dit bericht via deze link


DNV GL verzorgt de wettelijk verplichte certificatie van:

  • Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)
  • Deskundig Asbestverwijderaar (DAV-1 en DAV-2)
Voor deze certificatieschema's is DNV GL aangewezen door het Ministerie van SZW. Daarnaast verzorgt DNV GL de certificatie van:
  • Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)
  • Deskundig Asbest Acceptant (DAA)

De certificatie wordt uitgevoerd conform de standaard die is vastgelegd door de Stichting Certificatie Asbest. Voor de certificatieschema's en algemene informatie over asbest verwijzen wij u naar de website van Stichting Certificatie Asbest: www.ascert.nl. Op deze website zijn tevens de certificaathouders geregistreerd. 

Voor de cesuur verwijzen wij u naar de schema's op de website van Stichting Certificatie Asbest:

ProfielCesuur in artikel van het betreffende schema
DAV-116
DAV-220
DTA24
DIA16, 17, 18, 19
ADK12, 13
DAA11

Om als Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) of Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) gecertificeerd te kunnen worden, moet men zowel een theorie-examen als een praktijkexamen succesvol afleggen. De examenorganisaties die de examens afnemen voor bovengenoemde certificatieschema's zijn:

Om als DAA-er gecertificeerd te worden dient u alleen een schriftelijke toets af te leggen bij een van bovengenoemde examenorganisaties. Als u hiervoor slaagt, ontvangt u het persoonscertificaat, wat 10 jaar geldig is.


Per 15 juli jl. heeft Ascert, de beheerstichting voor Asbest, haar website en daarmee ook haar huisstijl aangepast. Het oude logo is vervangen voor een nieuw logo. Inmiddels voeren wij dit nieuwe logo op onze certificaten maar het kan nog wel zijn dat u het oude logo terugvindt op uw pasje of op andere communicatie. In de komende tijd zullen wij zo veel mogelijk het oude logo vervangen door het nieuwe. Uw huidige certificaat wordt pas vervangen bij hercertificering, u hoeft dus geen nieuw certificaat aan te vragen.

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Uw DNV GL pas aanvragen?

Pas aanvragen

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: