DNVGL.NL

Arbeidsdeskundigen

Een arbeidsdeskundige is een persoon die in opdracht van derden zijn/haar arbeidsdeskundigheid inbrengt.

Neem contact op:

Persoonscertificatie
Bel ons op: 010 - 2922810.

Uw DNV GL pas aanvragen?

Pas aanvragen
DELEN:
PRINTEN:
Is your supply chain fit for the future? Survey from DNV GL

Sinds juli 2015 heeft DNV GL een licentie-overeenkomst met NEN, de beheerder van het schema Arbeidsdeskundigen, om deze beroepsgroep te certificeren. Naast arbeidsdeskundigen certificeert DNV GL onder andere ook loopbaanprofessionals en beroepscoaches. De werkwijze van DNV GL kenmerkt zich door snelheid, no nonsense en persoonlijke betrokkenheid. DNV GL is actief in meer dan 100 landen en daardoor is een DNV GL certificaat ook internationaal herkenbaar.
Een persoonscertificaat van DNV GL wordt bovendien in de markt gezien als betrouwbaar, herkenbaar en degelijk. Een door DNV GL gecertificeerde arbeidsdeskundige heeft dan ook een streepje voor en máákt dat verschil in de markt!

Certificeren

Certificering is waardevol en belangrijk. Als arbeidsdeskundige toont u er mee aan dat u vakman of vakvrouw bent en dat vakmanschap ook onderhoudt. Die professionaliteit is eerst en vooral belangrijk om uw klanten goed te kunnen helpen. Daarnaast zorgt certificering voor onderscheidend vermogen, de titel arbeidsdeskundige is immers niet beschermd. Certificering geeft opdrachtgevers en werkgevers houvast bij het kiezen van een goede arbeidsdeskundige. Zij halen een professional in huis, wiens kwaliteit onafhankelijk is aangetoond en geborgd door certificering.

Initiële certificatie

Wilt u initeel gecertificeerd worden, dan verzoeken wij u de volgende documenten naar DNV GL te sturen per e-mail (arbeidsdeskundigen@dnvgl.com):

  1. Kopie van een geldig identiteitsbewijs
  2. Een eigen verklaring van verbondenheid aan de gedragscode (registratie nummer SRA)
  3. Diploma van een afgeronde HBO opleiding of hoger. Heeft u geen diploma, dan kunt u het HBO niveau aantoonbaar maken via een EVC portfolio
  4. Een recent (<=6 jaar) diploma van een erkende opleiding tot arbeidsdeskundige. Is uw diploma ouder dan kunt u uw actuele vakbekwaamheid aantonen door 16 PE punten te verzamelen (minimaal 2 per jaar) en 6 OT verslagen in te dienen van de laatste twee jaar
  5. Een verklaring werkervaring
  6. Een Verklaring Omtrent Gedrag (op te vragen bij de gemeentelijke woonplaats van de kandidaat)
  7. Certificatie-overeenkomst

Indien uw dossier akkoord is, zal DNV GL u certificeren. Vervolgens zullen wij de NVvA informeren over uw certificaatnummer en de ingangsdatum van het certificaat.

De eisen met betrekking tot uw certificering en hercertificering staan in de Certificatieregeling Arbeidsdeskundige en het interpretatiedocument. Het interpretatiedocument is een toelichting en verduidelijking van het reglement certificering. Het is opgesteld door het College van Deskundigen om interpretatieverschillen te minimaliseren.

Kosten

De kosten voor certificering voor vier jaar zijn € 150 per jaar. Hiervoor ontvangt u jaarlijks van DNV GL een factuur. Een voorwaarde om gecertificeerd te worden en te blijven, is tijdige betaling. Optioneel kunt u ook een pasje aanvragen, dit stellen wij kostenloos ter beschikking. 

Hercertificatie 

De website www.arbeidsdeskundigen.nl bundelt alle kennis op arbeidsdeskundig gebied. Ieder NVvA-lid heeft er zijn of haar eigen profiel en kan dat zelf aanpassen en ook het eigen certificeringsdossier bijhouden. Om toegang te krijgen tot uw profiel en uw certificeringsdossier, kunt u zelf een nieuw wachtwoord aan te vragen op de website www.arbeidsdeskundigen.nl.

In uw certificeringsdossier kunt u uw CV, diploma’s, werkervaringsdocumenten, verklaring omtrent gedrag etc. uploaden. Naast dit overzicht zijn er tabs om het PE-dossier en OT-dossier bij te houden. U moet minimaal 3 OT-groepen per jaar aantoonbaar hebben bijgewoond. Dit kan aangetoond worden door een verklaring te overleggen met tenminste twee handtekeningen van deelnemers.Ook is er een tab met een overzicht van alle geaccrediteerde activiteiten. Vanuit hier kunnen arbeidsdeskundigen zich meteen voor een activiteit aanmelden. PE-punten worden automatisch toegevoegd, nadat de activiteit is bezocht.

Voor overige (eigen keuze) inspanningen kunt u via de ECTS methodiek zoals beschreven in de ECTS users guide van de Europese Commissie de inspanning berekenen in uren. De ECTS user guide is te downloaden op onze website

Wanneer alle benodigde informatie in het certificeringsdossier compleet is, kan de gebruiker met één druk op de knop het dossier indienen bij DNV GL. Zie voor een uitgebreide instructie voor her-certificatie het document “Hercertificatie vereisten voor Arbeidsdeskundigen".