Wijzigingen PEFC

ViewPoint - the DNV GL - Business Assurance customer community

De EU-houtverordening (EU Timber regulation, EUTR) is op 3 maart jl. in werking getreden om illegaal hout te weren van de EU-markt. De EUTR is van toepassing op hout-, pulp- en papierproducten afkomstig uit bossen zowel binnen als buiten de EU. De PEFC Chain of Custody standaard is herzien zodat de eisen van de EU-houtverordening een geïntegreerd onderdeel zijn. Bij verschillende bedrijven in verschillende werelddelen een controle gedaan om de toepasbaarheid van de nieuwe Chain of Custody standaard ook in de praktijk te toetsen.

Belangrijkste wijzigingen in de PEFC Chain of Custody standaard zijn:

  • Uitgebreide definitie, conform EUTR-eisen, van controversiële bronnen en verboden materialen.
  • Aanvullende informatie eisen over boomsoorten en herkomst, conform EUTR-eisen.
  • Het PEFC Due Diligence System (DDS) is aangepast en een integraal onderdeel van de PEFC Chain of Custody-standaard.

Bedrijven die al een Chain of Custody certificaat hebben krijgen een overgangsfase van de oude naar de nieuwe standaard van 9 maanden. De overgangsfase eindigt op 24 februari 2014. Vanaf dat moment voldoen alle PEFC gecertificeerde producten aan de EUTR.

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Send email