Wijziging Certificatieschema ISO 14001

ViewPoint - the DNV GL - Business Assurance customer community

Het SCCM heeft onlangs het Certificatieschema Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001 enigszins aangepast. Het certificatieschema is op de volgende punten gewijzigd:  

  • SCCM verwacht dat de interne auditcyclus binnen een periode van drie jaar wordt voltooid. Dit is geen verplichting die rechtstreeks uit de norm volgt (paragraaf 2.5.3).
  • Een toevoeging over de herkenbaarheid van certificaten voor vestigingen die vallen onder een concerncertificaat (paragraaf 3.4.1).
  • Aanpassingen in de tabel met betrekking tot samenvoegingen van sectoren in technical area’s. Een aantal ontbrekende codes van sectoren zijn toegevoegd en enkele zijn verplaatst (bijlage 3, tabel 1).

Voor u als certificaathouder is uitsluitend het 1e punt van belang.

ISO 14001

Meer informatie over ISO 14001 certificering.

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Send email