Wijziging Certificatieschema Arbodiensten

ViewPoint - the DNV GL - Business Assurance customer community

Update 17 juli 2013

In navolging op onderstaand bericht eerder dit jaar, informeren wij u over het volgende;

De invulling van de urennormering zoals deze vermeld staat in het Certificatieschema voor de Dienstverlening door Arbodiensten 2012. Versie 1, geeft voor veel Arbodiensten problemen (o.a. kostenverhoging).

Door het SBCA is een alternatief voorgesteld. Dit alternatief (gewijzigde urennormering) is op 11 juli 2013 door SZW in de Staatscourant gepubliceerd. De tekst van de gewijzigde regeling is hier te vinden onder opsommingspunt H.

De gewijzigde urennormen treden in werking op 1 augustus 2013.

De publicatie in de Staatscourant van de wetswijziging van de zogenaamde 4-urennorm is door diverse omstandigheden vertraagd.

Op dit moment kunnen we u het volgende hierover meedelen: 
Uitganspunten voorstel van SBCA aan SZW voor aanpassing:
Eén van deze kerndeskundigen heeft een contract van minimaal 20 uur per week en de overige kerndeskundigen werken ten minste 40 uur per jaar voor de arbodienst. Indien één persoon de functie van meer dan één kerndeskundige vervult, dan gelden de gestelde ureneisen per functie.

Deze wijziging is voorgelegd aan het ministerie en van de zijde van het ministerie is vernomen dat er geen bezwaren zijn tegen het in deze zin aanpassen van het schema. Het ministerie streeft er naar de wijziging per 1 juli van kracht te doen zijn.

Deze informatie is inmiddels gepubliceerd op de SBCA-website www.sbca.nl

Zodra DNV meer informatie heeft zal dat op deze pagina geplaatst worden. ​

Meer informatie
Lees hier verder over certificering volgens het Certificatieschema voor de Dienstverlening door Arbodiensten.

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Send email