Vernieuwde norm MVO Prestatieladder 2013 beschikbaar

ViewPoint - the DNV GL - Business Assurance customer community

Per 1 december 2013 is de nieuwe versie van de MVO Prestatieladder gepubliceerd. Heeft u de vernieuwde norm MVO Prestatieladder al in uw bezit?

Per 1 december 2013 is de nieuwe versie van de MVO Prestatieladder vrijgegeven door het College van Deskundigen MVO Prestatieladder (Stichting Foundation Sustained Responsibility – FSR).  De norm is toepasbaar sinds 1 december 2013. Vanaf 1 maart 2014 mag er alleen nog maar geauditeerd worden volgens de vernieuwde norm MVO Prestatieladder 2013.

Vernieuwd

De MVO Prestatieladder 2013 is ten opzichte van de versie 2010 inhoudelijk duidelijker en verdiept, zonder echt nieuwe eisen voor het MVO managementsysteem. De bron van wijzigingen zijn de frequently asked questions (FAQS), de accreditatienorm ISO 17021 en de Annex SL ISO / IEC 2012 (ISO guide 83). De ISO guide 83 is een richtlijn die ook van toepassing zal worden voor de nieuwe versies van ISO 9001 en ISO 14001. De indeling van de MVO Prestatieladder is aangepast en eenduidiger geformuleerd.

De vernieuwde MVO Prestatieladder 2013 bestaat uit twee delen:

  • Deel A Eisen aan het MVO managementsysteem (versie 1-12-2013 *) 
  • Deel B Certificatieregeling voor het MVO managementsysteem (versie 1-12-2013) 

In Deel A staat wat er van de organisatie verwacht wordt. De inleiding en de bijlagen dragen bij aan het opzetten en onderhouden van het MVO managementsysteem Deel B bevat eisen voor certificatie audits en de certificatie instellingen. 

*) Het in 2013 gepubliceerde deel A versie 27-8-2013 is hiermee vervangen door versie 1-12-2013 met als enig verschil opmaak en het verwijderde woord peerreview op pagina 15. Deel A versie 27-8-2013 is hiermee vervallen.

Download de vernieuwde norm: MVO Prestatieladder

U kunt de volledige norm MVO Prestatieladder hier direct downloaden.

Download whitepaper

PDCA-cyclus integraal verwerkt

De doelstelling van het MVO managementsysteem is duidelijk afgebakend en de managementcyclus Plan-Do-Check-Act is integraal verwerkt in de norm. Daarmee is ook de concrete eis voor ISO 9001 of andere managementsysteemcertificaten op Niveau 3 en 4 vervallen.

In deel A is de planning van de MVO managementacties in de normatieve Bijlage 4 Termijn management acties samengevat. Bekende onderwerpen zijn op een andere plek terug te vinden, Bijlage 7 Conversie in deel A kan helpen.

Overgangsregeling

Met ingang van 1 maart 2014 zijn deel A en deel B de actuele norm voor het MVO managementsysteem en verplicht bij certificatieaudits volgens de MVO Prestatieladder, daarmee komt versie 2010 te vervallen.

Bent u al in bezit van een MVO Prestatieladder certificaat? Vanaf 1 december 2013 zal tijdens de reguliere jaarlijkse audits tegen de versie 2013 geauditeerd worden. Uw lopende certificaten kunnen worden omgezet in deze periode tot 1-3-2015. De einddatum van al afgegeven certificaten MVO Prestatieladder blijft bij uitgifte van het nieuwe certificaat versie 2013 gelijk aan de datum op het vervangen certificaat versie 2010.

De volgende stappen naar certificering volgens de MVO Prestatieladder

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Send email