Healthcare

Onderzoek bij Zorggroep Apeldoorn

certificering in de zorg hkz

Zorggroep Apeldoorn onder verscherpt toezicht geplaatst door IGZ.

DNV GL Business Assurance B.V. heeft kennis genomen van het door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd met ingang van 28 januari 2020 onder verscherpt toezicht stellen van Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA e.o.), een door DNV GL Business Assurance HKZ-gecertificeerde instelling. 

DNV GL Business Assurance bekijkt of dit moet leiden tot nader onderzoek bij Zorggroep Apeldoorn.


DNV GL Business Assurance stelt een onderzoek in, in het kader waarvan onder meer de door Zorggroep Apeldoorn en omstreken opgestelde plannen van aanpak en de naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan te leveren resultaatsverslagen worden beoordeeld. De verwachting is dat het onderzoek synchroon loopt met de periode van het door de Inspectie ingestelde verscherpt toezicht, dat wil zeggen tot in het najaar van 2020. Daarnaast voert DNV GL Business Assurance in de komende periode een reeds geplande audit uit bij Zorggroep Apeldoorn en omstreken.

Update 1 april 2020

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich richten tot:

Olav Kloek

Groupleader Healthcare

E-mail: olav.kloek@dnvgl.com

Tel.: 06 20 558 449