Healthcare

Onderzoek bij Thuiszorg Olympia

certificering in de zorg hkz

Thuiszorg Olympia onder verscherpt toezicht geplaatst door IGJ.

DNV GL Business Assurance B.V. heeft kennis genomen van het feit dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op 19 december 2019 een aanwijzing  ex artikel 27 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft gegeven aan Thuiszorg Olympia B.V. Per 5 februari 2020 heeft de IGJ aan Thuiszorg Olympia B.V. een last onder dwangsom opgelegd ex artikel 29, eerste lid, van de Wkkgz. Thuiszorg Olympia B.V. is een door DNV GL Business Assurance HKZ-gecertificeerde instelling.  

DNV GL Business Assurance betrekt dit gegeven bij haar aanstaande onderzoek. 


Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich richten tot: 

Olav Kloek - Groupleader Healthcare 

E-mail: olav.kloek@dnvgl.com 

Tel.: 06 20 558 449