Nieuwe PSO handleiding versie 1.2

ViewPoint - the DNV GL - Business Assurance customer community

Per 1 april 2014 is de nieuwe PSO handleiding versie 1.2 van toepassing. Download hier de laatste versie.

De PSO handleiding versie 1.2 wordt per 1 april 2014 van toepassing bij nieuwe PSO aanvragen.

Wat verandert er?

De belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe versie van de handleiding zijn:
  • aanpassing van de normen per PSO-trede op basis van de nieuwste WEA-cijfers.
  • toevoeging van de doelgroep VSO/PRO.

De geactualiseerde normen voor de kwantitatieve bijdrage treft u aan op paragraaf 2.9 (pagina 19) van de nieuwe handleiding PSO versie 1.2. Een overzicht van alle wijzigingen t.o.v. versie 1.1., treft u aan in bijlage 4 (pagina 37).

Download de nieuwe handleiding

De nieuwe PSO handleiding versie 1.2. kunt u hier downloaden via de website van PSO.

Wanneer gelden de nieuwe criteria van versie 1.2?

De nieuwe criteria uit de handleiding 1.2. worden toegepast bij PSO aanvragen waarbij de aanvraag datum in Mijn PSO op 1 april 2014 of later ligt. De aanvraagdatum in Mijn PSO is leidend  bij de toepassing van de nieuwe criteria conform handleiding 1.2. Indien de aanvraagdatum voor 1 april ligt, gelden de criteria van PSO versie 1.1.

Waarom is er een nieuwe versie van de handleiding?

De PSO is geen statisch instrument maar wordt aangepast en doorontwikkeld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en vragen uit de markt. De Commissie van Deskundigen toetst nieuwe voorstellen van TNO. In dat kader zijn nu stageplaatsen gericht op werk voor leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PRO) opgenomen. 

Daarnaast zijn de PSO-normen geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO. De WEA levert o.a. informatie over aantallen werkzame personen uit kwetsbare groepen ten opzichte van het totale personeelsbestand van bedrijven.

Wanneer gelden de nieuwe criteria van versie 1.2?

De nieuwe criteria uit de handleiding 1.2. worden toegepast bij PSO aanvragen waarbij de aanvraag datum in Mijn PSO op 1 april 2014 of later ligt. De aanvraagdatum in Mijn PSO is leidend  bij de toepassing van de nieuwe criteria conform handleiding 1.2. Indien de aanvraagdatum voor 1 april ligt, gelden de criteria van PSO versie 1.1.

Wat moet ik doen om mijn organisatie te toetsen aan de nieuwe handleiding 1.2.?

Stichting PSO-Nederland zal de wijzigingen per 1 april 2014 doorvoeren in de online omgeving van Mijn PSO. In deze online omgeving kunnen organisaties de mate van socialer ondernemen meten en een PSO certificaat aanvragen. U kunt dit doen na 1 april of u kunt uw aanvraagdatum op 1 april zetten in de online tool van Mijn PSO.

Ik heb al een PSO erkenning, moet ik mijn organisatie nu opnieuw laten certificeren?

Nee, u hoeft geen nieuwe PSO aanvraag te doen. Uw organisatie voldoet aan de criteria en WEA normen van het betreffende peiljaar. Zodra uw certificering ten einde loopt, zal PSO-Nederland u daarop attenderen en kunt u online een nieuwe aanvraag indienen via Mijn PSO.

De volgende stappen naar PSO certificering? 

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Send email