Other sectors

Nieuwe norm ter bestrijding van omkoping: ISO 37001

Management Systems Certification

ISO 37001 is de eerste internationale norm voor managementsystemen waarmee organisaties het risico op omkoping binnen hun eigen bedrijfsvoering en hun wereldwijde waardeketens beheersen.

Omkoping is een van de kwalijkste en lastigste kwesties ter wereld. Er gaat jaarlijks meer dan 1 biljoen dollar aan steekpenningen om, met catastrofale gevolgen: afname van de levenskwaliteit, toename van de armoede en uitholling van het publiek vertrouwen.Omkoping blijft ondanks nationale en internationale bestrijdingsinspanningen een levensgroot probleem. De ISO is zich hiervan bewust en heeft een nieuwe norm ontwikkeld om organisaties te helpen omkoping te bestrijden en een ethische bedrijfscultuur te bevorderen.ISO 37001:2016, antiomkopingsmanagementsystemen , biedt de mogelijkheid om de bedrijfsrisico’s en kosten die met omkoping gepaard gaan te verminderen door het aanreiken van een beheersbaar bedrijfskader om omkoping te voorkomen, te constateren en aan te pakken.Organisaties hebben vaak Nial veel tijd en middelen geïnvesteerd in het ontwikkelen van interne systemen en processen om omkoping te voorkomen. ISO 37001 is bedoeld om deze inspanningen te ondersteunen en te verbreden. De norm wil tegelijkertijd transparantie en duidelijkheid verschaffen over de maatregelen en beheersmechanismen die organisaties moeten invoeren en hoe deze zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd.ISO 37001 helpt omkoping door of namens een organisatie of haar werknemers of zakenpartners te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Met behulp van een samenhangend geheel van maatregelen en beheersmechanismen, met inbegrip van begeleidende richtlijnen, specificeert het antiomkopingsmanagementsysteem eisen voor:

  • Beleid en procedures ter bestrijding van omkoping
  • Leiderschap, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van het topmanagement
  • Toezicht door een manager of bedrijfsfunctie voor compliance
  • Training in omkopingsbestrijding
  • Risicobeoordelingen en due diligence voor projecten en zakenpartners
  • Financiele en contractuele controles voor handels- en inkoopcontroles
  • Rapportage, monitoring, onderzoek en evaluatie
  • Corrigerende maatregelen en voortdurende verbetering

Voor wie is het bedoeld?

ISO 37001 kan worden gebruikt door elke organisatie, groot of klein, in de publieke en private sector en het vrijwilligerswezen, waar ook ter wereld. Het is een flexibel instrument dat kan worden aangepast aan de omvang en aard van de organisatie en het omkopingsrisico waarmee zij wordt geconfronteerd.DNV GL biedt certificering tegen de ISO 37001-norm, evenals op de klant toegesneden trainingen en assessments. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 010 29 22 700 of certificatie@dnvgl.com.