DNVGL.NL

Nieuwe FSSC 22000 versie 4 norm voor voedselveiligheid

Food chain traceability

Vanaf januari 2018 zullen alle FSSC audits volgens de FSSC versie 4 verlopen. Lees hier de belangrijkste wijzigingen tussen FSSC 22000 versie 3 en versie 4.

FSSC 22000 heeft een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd om het systeem te verbeteren. De nieuwe versie is tot stand gekomen door samenwerking met onder meer vertegenwoordigers van de industrie, certificerende instanties, accreditatie-instellingen en overheden. In totaal heeft dit verbetertraject 14 maanden geduurd.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de FSSC 22000 versie 4?

De nieuwe norm is pragmatischer, ook heeft de nieuwe norm verschillende belangrijke wijzigingen ter verbetering:

1)    Het uitvoeren van onaangekondigde audits
Dit is geen optie meer, maar een verplichting. Tenminste één van de audits in 3 jaar zal onaangekondigd verlopen.

2)    Meer aandacht voor Food Fraud, de preventie van opzettelijke product besmetting.

3)    Uitbreiding van de scope van de FSSC 22000 norm, naast FSSC 22000  varianten Food, Feed en Packaging, komt er ook een FSSC 22000 variant voor transport & opslag en horeca & detailhandel. 

Overstap naar de nieuwe FSSC 22000 versie 4

Voor klanten van DNV GL geldt dat de hercertificatie-audits vanaf 1 september 2017 de audits volgens de FSSC norm versie 4 worden uitgevoerd. Hercertificatie-audits volgens oude versie 3 van de norm moeten vóór 1 september 2017 worden uitgevoerd, zodat non-conformities kunnen worden gecorrigeerd voorafgaand aan de verlening van het certificaat. DNV GL kan in uitzonderlijke gevallen certificatie-audits voor versie 3 uitvoeren t/m 1 december 2017. De klanten moeten in dat geval rekening houden met een beperkte correctieperiode wanneer er non-conformities/tekortkomingen tijdens de audit geconstateerd worden.

FSSC 22000 is geaccepteerd door de NVWA

Op 6 februari heeft de FSSC 22000 een persbericht uitgegeven waarin wordt vermeld dat de FSSC is geaccepteerd door de NVWA.De FSSC 22000 schema wordt nu door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aanvaard. Aanvaarding van FSSC 22000 houdt in dat de certificatie regeling voldoet aan de criteria en wordt vermeld op de website www.ketenborging.nl. Deze NVWA acceptatie is een belangrijke stap voorwaarts in de publiek-private samenwerking en afstemming binnen de Nederlandse voedingsindustrie. In haar toezicht op individuele bedrijven in de levensmiddelensector houdt de NVWA rekening met het feit of een organisatie al dan niet is gecertificeerd door een voedselveiligheidsschema dat voldoet aan de NVWA criteria. Dit resulteert voor gecertificeeerde bedrijven, b.v. volgens de FSSC 22000, in aangepast of verminderd NVWA toezicht. Lees meer over de acceptatie door de NVWA op de website van de FSSC 22000. Bron: Foundation FSSC 22000, Nederland.

Inmiddels is de FSSC 22000 versie 5 van kracht.

Lees hier verder over de FSSC versie 5 en download de whitepaper. Download de gratis whitepaper 'FSSC 22000 versie 4.1: wat is er veranderd?' Download hier de whitepaper FSSC versie.  Download whitepapers 216x36

Meer informatie over FSSC 22000 certificering?

empty
Direct aan de slag met FSSC 22000? Vraag hier direct een vrijblijvende offerte aan.
Wilt u de nieuwe norm downloaden? Download hier de nieuwe FSSC versie 4 norm.

empty