Nieuw logo voor gecertificeerde arbodiensten

ViewPoint - the DNV GL - Business Assurance customer community

De Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA) heeft voor gecertificeerde arbodiensten een nieuw logo ontwikkeld.

De Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA) heeft voor gecertificeerde arbodiensten een nieuw logo ontwikkeld. Met dit logo kunt u als gecertificeerde arbodiensten uw certificering duidelijk en professioneel uitdragen.U kunt uw arbodienst hiermee onderscheiden van niet-gecertificeerde diensten. Het logo kan gebruikt worden op alle schriftelijke en digitale communicatiemiddelen.

Het nieuwe logo voor gecertificeerde arbodiensten kunt u hiernaast zien. Het logo is gedeponeerd bij een merkenbureau.

Hoe kunt u het logo aanvragen?

Dit kunt u doen via de website ​www.sbca.nl

Het logo kan eenvoudig met het certificeringsnummer aangevraagd worden op deze site www.sbca.nl. Bij de aanvraag dient men ook een gebruiksreglement te accorderen. Na verzending van de aanvraag ontvangt u het logo (in een drukwerk- en webversie) via e-mail.

Op donderdag 25 september heeft de SBCA een mailing per post verstuurd aan alle gecertificeerde arbodiensten. De heer Claus van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is hierover geïnformeerd.

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Send email