Other sectors

IFS versie 7 is gepubliceerd

IFS International Food-Standard

Versie 7 van de IFS Food-standaard is onlangs uitgebracht. De standaard voor het beoordelen van de product- en procesconformiteit met betrekking tot voedselveiligheid en -kwaliteit heeft nu een herziene structuur. De nieuwe versie geeft auditoren meer duidelijkheid over wat er van hen wordt verwacht met een verbeterde focus op de beoordeling van processen/faciliteiten. Daarnaast wordt Food Safety Culture een onderdeel van de eisen. IFS Food versie 7 wordt vanaf 1 juli 2021 verplicht voor alle gecertificeerde bedrijven.

Transitie naar IFS 7

Op 6 oktober 2020 is de nieuw versie van IFS Food gepubliceerd, IFS 7. De nieuwe versie is vanaf 1 juli 2021 verplicht voor alle bedrijven. Vanaf 1 maart 2021 kunnen audits tegen de nieuwe norm worden uitgevoerd. Voor reeds gecertificeerde bedrijven zal de overgang naar de nieuwe versie worden uitgevoerd bij de eerstvolgende audit. 

De belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste veranderingen zijn onder meer een betere duidelijkheid over de verwachtingen van auditoren en meer voorschrijvende eisen, waarin de Food Safety Culture is opgenomen. Een herziene structuur maakt het gemakkelijker om met de norm te werken. De beoordelingschecklist is afgestemd op de GFSI Benchmarking Requirements versie 2020.1, FSMA en EU-regelgeving. Met versie 7 wordt er meer nadruk gelegd op de evaluatie ter plaatse dan op de documentatie. Elke derde certificeringsaudit zal onaangekondigd plaatsvinden. 

Wijzigingen in de IFS 7 standaard:

  • Het begrip audit zal worden vervangen door beoordeling Dit wordt gedaan om de product- en procesaanpak van IFS in overeenstemming met ISO/IEC 17065 te benadrukken.
  • 15 % minder vereisten, voorheen waren er 281 eisen en in versie 7 zijn er 237 eisen.
  • Verbeterde structuur van het certificeringsprotocol afgestemd op de behoeften van de IFS-stakeholders.
  • Het scoresysteem wordt beter gedefinieerd.
  • Het beoordelingsrapport wordt meer gestandaardiseerd.
  • Elke derde IFS Food certificeringsaudit zal onaangekondigd worden uitgevoerd.
  • Food Safety Culture wordt opgenomen in de eisen.
  • De nieuwe definities van outsourcing geven duidelijkheid over de verschillende management modalities.
  • Een geldig GLN (Global Location Number) wordt verplicht voor leveranciers in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk.
  • Er zijn extra hulpmiddelen beschikbaar ter ondersteuning van kwaliteitsmanagers van gecertificeerde bedrijven, zoals nieuwe e-learningcursussen, bijgewerkte IFS-auditXpressXTM Software en IFS-auditmanager app voor interne audits


Wilt u meer informatie?