Herziening ISO 9001 en ISO 14001

ViewPoint - the DNV GL - Business Assurance customer community

Wat betekenen de veranderingen voor uw organisatie?

De herziening van de normen vergemakkelijkt in het bijzonder het implementeren van een geïntegreerd managementsysteem. Ook wanneer uw organisatie besluit het managementsysteem uit te breiden, is dit voor u makkelijker te realiseren.  

Daarnaast biedt de nieuwe structuur een groot voordeel bij de planning en uitvoering van zowel interne als externe audits; de auditplanning kan beter gestroomlijnd worden en het auditeren van de overeenkomende elementen wordt met de nieuwe structuur vergemakkelijkt.

Veranderingen in de norm eisen

Met de invoering van de nieuwe normstructuur, zullen er ook enkele wijzigingen worden doorgevoerd in de bestaande normen. De normen zullen worden aangescherpt en er zullen elementen worden toegevoegd.

U kunt hierbij denken aan zaken als kennis van de interne en externe samenhang van de organisatie, het identificeren van stakeholders en hun verwachtingen en management van kansen en risico’s. Risico’s bijvoorbeeld, zijn voor de normen ISO 9001 en ISO 14001 een geheel nieuwe term.

Andere nieuwe elementen in de ISO 9001 zijn bijvoorbeeld management van veranderingen, controle op externe voorzieningen en management van productconformiteit en producteisen.

In de ISO 14001 zijn de eisen met betrekking tot externe communicatie, rapportage, planning en controle op de waardeketen (value chain) een toevoeging op de bestaande norm. 

Structuur van de normen

De herziene normen zullen in de kern gelijkgetrokken worden. Iedere norm zal opgebouwd zijn uit dezelfde basisstructuur van tien clausules met vaststaande sub-clausules. In deze sub-clausules zal een kerntekst worden opgenomen. Hierin wordt in de afzonderlijke normen niet van afgeweken.

De basisstructuur bestaat uit de volgende tien clausules:

  • Onderwerp en toepassingsgebied 
  • Normatieve verwijzing
  • Termen en definities
  • Samenhang van de organisatie
  • Leiderschap
  • Planning
  • Ondersteuning
  • Uitvoering
  • Evaluatie van prestaties
  • Verbetering

De afzonderlijke normen onderscheiden zich van elkaar door de specifieke eisen die per discipline worden toegevoegd.

Wanneer maakt u kennis met de nieuwe structuur?

De vernieuwde normen ISO 14001 en ISO 9001 verschijnen in 2015 (respectievelijk januari en september).  

Meer weten?

Vanaf 1 juli 2013 zal bij alle ISO Normkennis trainingen aandacht worden besteed aan de nieuwe eisen en structuur van de normen. Lees hier meer over de inhoud van de training!

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Send email