Herziening ISO 14001 bereikt cruciale DIS-fase

ViewPoint - the DNV GL - Business Assurance customer community

De conceptversie van de nieuwe ISO 14001 - de DIS 14001:2015 - werd onlangs gepubliceerd door ISO.

Deze publicatie vormt een belangrijke stap in het herzieningsproces rond de nieuwe ISO 14001. Hoewel er nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in de definitieve versie, geeft de conceptversie nu al een goede indruk van de richting die wordt ingeslagen met de nieuwe norm. De nationale lidorganisaties van ISO hebben drie maanden de tijd om over de conceptversie te stemmen en hun commentaar te leveren.

ISO 14001 geldt wereldwijd als de meest erkende en toegepaste norm voor milieumanagementsystemen. De aankomende wijzigingen in deze norm raken dan ook grote aantallen gebruikers en stakeholders.

Tor Gunnar Tollefsen, Global Service Responsible voor ISO 14001 bij DNV GL, merkt hierover op: “De ISO 14001-norm is, met uitzondering van een aantal aanpassingen in 2004, grotendeels ongewijzigd gebleven sinds de publicatie in 1996. De nieuwe ISO 14001:2015 is dan ook een belangrijke stap voorwaarts. De nieuwe norm is afgestemd op de toekomstige uitdagingen op het gebied van beheersing van milieurisico's en biedt organisaties een middel om duurzame bedrijfsprestaties te realiseren.”

Download whitepaper

High Level Structure

De nieuwe ISO 14001 is gebaseerd op het algemene raamwerk dat ISO sinds enige tijd hanteert voor haar managementsysteemnormen. Dit betekent dat de nieuwe norm aansluit bij andere ISO-managementsysteemnormen wat betreft het gebruik van een gemeenschappelijke hoofdstructuur (High Level Structure), gemeenschappelijke termen en gemeenschappelijke kernteksten. Gebruikers van deze normen profiteren van de voordelen van deze geharmoniseerde structuur.

Wat is nieuw?

Ten opzichte van de 2004-versie bevat de nieuwe ISO 14001 onder meer de volgende belangrijke wijzigingen:

  • Bredere kijk op de beheersing van milieurisico's door risico's onder meer te beoordelen vanuit het perspectief van de levenscyclus. Bovendien worden milieu-eisen gebruikt als input voor het product-/serviceontwerpproces.
  • Bredere kijk op de beheersing van risico's en kansen, onder meer door systematische inventarisatie en monitoring van interne en externe aspecten die gevolgen kunnen hebben voor het managementsysteem en door het in kaart brengen van de behoeften en verwachtingen van stakeholders.
  • Meer nadruk op leiderschap en commitment bij het topmanagement om verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het managementsysteem.
  • Sterkere focus op doelstellingen als drijvende kracht voor verbeteringen én op de bijbehorende planning die noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen.
  • Specifiekere eisen met betrekking tot de beoordeling van de prestaties van het managementsysteem, waaronder de noodzaak om criteria en indicatoren vast te stellen waarmee de milieuprestaties geanalyseerd en geëvalueerd kunnen worden. Tevens benadrukt de nieuwe norm de noodzaak om vast te stellen wat, hoe en wanneer gemonitord en gemeten wordt.
  • Meer nadruk op milieu-eisen bij de inkoop van goederen en diensten en het beheren van uitbestede processen.
  • Uitgebreidere eisen met betrekking tot interne en externe communicatie, waaronder de noodzaak om te bepalen wat, wanneer en hoe (met welke middelen) gecommuniceerd wordt.

De bovengenoemde wijzigingen vloeien deels voort uit de eerder genoemde gemeenschappelijke structuur voor managementsysteemnormen.

“We vinden de wijzigingen in deze fase er veelbelovend uitzien en zijn ervan overtuigd dat deze zullen bijdragen aan de succesvolle beheersing van milieurisico's. Het is bovendien een groot voordeel dat andere belangrijke normen zoals de ISO 9001 volgens dezelfde structuur zijn opgebouwd", aldus Tor Gunnar Tollefsen.

Verdere stappen en overgangsperiode

De nieuwe norm wordt naar verwachting in juni/juli 2015 gepubliceerd. Na de publicatie volgt een overgangsperiode van drie jaar voor gecertificeerde organisaties. De duur van deze periode wijst erop dat ISO de wijzigingen als wezenlijk beschouwt.

Organisaties worden dan ook geadviseerd om in een zo vroeg mogelijk stadium voorbereidingen te treffen voor de overgang naar de nieuwe norm. De conceptversie van de nieuwe ISO 14001 kan worden besteld bij ISO en bij de aangesloten nationale lidorganisaties.

Ontwikkel vandaag al inzicht in wat de beoogde wijzigingen betekenen voor uw organisatie en uw managementsysteem. DNV GL biedt u hierbij graag ondersteuning in de vorm van webinars, trainingsbijeenkomsten etc. die u informeren over de aankomende wijzigingen. Vanzelfsprekend staan ook onze deskundige auditors voor u klaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over de webinars, kijkt u hier

Bent u nog niet ISO 14001 gecertificeerd? Dan vindt u hier meer informatie over ISO 14001

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor ISO 14001 certificering.

Download gratis de whitepaper over de ‘Herziening ISO normen’

Om u kennis te laten maken met de wijzigingen in de ISO normen heeft DNV GL de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet. Download de whitepaper en lees wat de veranderingen betekenen voor uw organisatie.

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Send email