Eerste draft versie ISO 9001 bekend

ViewPoint - the DNV GL - Business Assurance customer community

De Committee Draft (CD) voor de ISO 9001:2015 is gepubliceerd.

Hieronder worden de belangrijkste inhoudelijke punten behandeld die in de draft versie opvallen t.o.v. ISO 9001:2008.

De ISO 9001:2015 voldoet aan de nieuwe High Level Structure. De hoofdstukindeling is als volgt: 

 1. Scope
 2. Normatieve verwijzingen
 3. Termen en definities
 4. Context van de organisatie
 5. Leiderschap
 6. Planning
 7. Ondersteuning
 8. Uitvoering
 9. Prestatiebeoordeling

Binnen 1,5 uur geinformeerd over de wijzigingen

Wilt u meer weten over wat de wijzigingen inhoudelijk voor u betekenen? Schrijf u dan in voor een webinar of workshop waarin uitgelegd worden wat de wijzigingen voor u betekenen!

Inschrivjen

Hoofdstuk 4. Context van de organisatie

Een organisatie moet de externe en de interne factoren bepalen die relevant zijn voor het doel en de strategische richting van de organisatie, en die invloed kunnen hebben op het realiseren daarvan.

De scope van de ISO 9001 is niet veranderd, het verhogen van klantgerichtheid blijft daardoor nog steeds de focus van ISO 9001. Wel wordt daarbij een link gelegd met de invloed van interne en externe factoren en relevante belanghebbende partijen op het vermogen van de organisatie om te voldoen aan eisen van klanten.

Basiseisen Kwaliteitsmanagement

 • De procesbenadering is kort en krachtig weergegeven in 4.4 'Kwaliteitsmanagementsysteem', in de vorm van tien basiseisen.
 • Risicomanagement is toegevoegd als een expliciete eis van een kwaliteitsmanagementsysteem.
 • De risicobenadering zou terug moeten komen in de gehele regelkring (PDCA). In de draft versie is dat voor een deel al wel het geval, echter nog niet compleet. Volgens de Nederlandse normcommissie moet hier nog meer samenhang in worden gebracht. In de normcommissie wordt gewerkt aan een voorstel om in te dienen met het commentaar op de draftversie.
 • Verder is opvallend: De organisatie moet verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor processen bewijzen.

Hoofdstuk 5. Leiderschap en commitment

Onder het kopje 'Rollen en verantwoordelijkheden' is als extra eis geformuleerd dat de directie aanspreekbaar is op de effectiviteit van het managementsysteem. Dit is ook een toevoeging op de HLS. Al eerder is het verdwijnen van de specifieke directievertegenwoordiger vermeld. Daarvoor in de plaats moet de directie verantwoordelijken aanstellen voor de verschillende aspecten die nu bij de directievertegenwoordiger horen. Al met al zien we in ISO 9001 een verschuiving naar meer verantwoordelijkheden voor de directie. Een aparte paragraaf ten opzichte van de HLS is opgenomen met onderwerpen die voor de klant belangrijk zijn: risico dat producten niet conform de wensen en eisen zijn, het bepalen van de klanteisen, de focus op kwaliteit en het vergroten van klanttevredenheid.

Hoofdstuk 6. Planning

In hoofdstuk 6 is veel aandacht voor het uitvoeren van een risico-analyse. Dit komt rechtstreeks voort uit de tekst van de HLS.  

Hoofdstuk 7. Ondersteuning

In hoofdstuk 7 worden veel van de bestaande eisen uit het huidige hoofdstuk 6 van ISO 9001:2008 herhaald. Nieuw zijn de paragrafen met betrekking tot kennismanagement en bewustwording, waarbij dat laatste niet echt nieuw is voor ISO 9001. 

Documented Information

Documented Information' is de nieuwe term voor alle gegevens die vastgelegd en onderhouden moeten worden. Het begrip wordt gebruikt voor het managementsysteem en de processen, documentatie en registratie.

In de HLS staan geen vereisten voor het vastleggen van processen, een kwaliteitshandboek en procedures. Hiermee wordt het signaal gegeven dat de werkelijke meerwaarde van een managementsysteem het daadwerkelijke beheersen en verbeteren van processen is, waarbij de vastlegging in procedures een hulpmiddel is. 

De Nederlandse normcommissie worstelt hiermee. Door documenten en registraties beide onder 'documented information' te scharen, ontbreekt nu een duidelijke eis tot het beheren (en beschikbaar maken voor analyse) van de bewijzen van hoe een proces is verlopen.  

Documented information' is in CD ISO 9001 een regelmatig voorkomende eis om cruciale informatie vast te leggen en te onderhouden. Zowel in de HLS-tekst (de algemene kerneisen) in hoofdstuk 7 als in het deel voor kwaliteitsmanagement. Zo is er bijvoorbeeld in hoofdstuk 8 beschreven welke informatie aan de externe leveranciers moet worden gegeven.

Hoofdstuk 8. Uitvoering

 • De structuur van hoofdstuk 8 is opgezet volgens het PDCA-model met in deze CD de volgende hoofdparagrafen:
 • Planning en beheersing - Vaststellen marktbehoefte en interactie met klanten;
 • Planningsproces van de uitvoering - Beheersing van de levering van goederen en diensten. Ontwikkeling van goederen en diensten;
 • Productie; en:
 • Vrijgave - Goederen en diensten die niet voldoen.

Wilt u weten wat de wijzigingen nu écht voor u betekenen? 

Schrijf u dan direct in voor de webinar Herziening ISO 9001! Bron: Kwaliteit in Bedrijf 

Meer informatie

Lees hier verder over ISO 9001 certifiicering.

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Send email