Concept ISO 45001 Arbomanagementsysteem beschikbaar

ViewPoint - the DNV GL - Business Assurance customer community

De norm OHSAS 18001 wordt in 2016 vervangen door ISO 45001, de conceptnorm ISO/CD 45001 is nu al beschikbaar.

De Committee Draft van ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ (ISO/CD 45001) is beschikbaar. ISO/CD 45001 is een concept en de inhoud kan dus nog wijzigen. De norm vervangt op termijn OHSAS 18001. ​

Van OHSAS naar ISO

In 2013 is besloten om OHSAS 18001 te reviseren en als ISO-norm voor veiligheid en gezondheid op de werkplaats te publiceren. De nieuwe ISO 45001 krijgt dezelfde opbouw als een andere normen voor managementsystemen (de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001). Het feit dat de nieuwe ISO-norm wordt opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS) maakt het onder andere mogelijk om systemen eenvoudiger te integreren. Ook wordt het gemakkelijker om de diverse normen te begrijpen en om een aantal praktische zaken op elkaar af te stemmen zoals directiebeoordelingen en audits.

In combinatie met ISO 14001

De huidige OHSAS 18001-norm sluit wat betreft opzet naadloos aan bij de ISO 14001-norm. Tot op heden is de OHSAS 18001 goed te combineren met ISO 14001. Maar omdat besloten is om de ISO 14001 te herstructureren zal dit voordeel binnen afzienbare tijd komen te vervallen. Het is daarom goed dat er een nieuwe arbomanagementsysteem wordt ontwikkeld dat aansluit bij de toekomstige ISO 9001 en ISO 14001. "Tot nu toe is het op het niveau van ISO niet gelukt om overeenstemming te krijgen over de ontwikkeling van een ISO-norm voor arbomanagementsystemen. Men hoopt dat hierdoor een groter internationaal draagvlak en een hogere mate van implementatie zal ontstaan dan op basis van de OHSAS 18000 normen is bereikt", aldus Okke Jansma, Lead Auditor DNV GL.

Committee Draft (CD)

De ontwikkeling van een norm doorloopt diverse stadia. Het stadium van ‘Committee Draft’ is een fase waarbij de leden van ISO commentaar kunnen leveren.  Deze commentaren worden meegenomen bij het opstellen van een ‘Draft International Standard’ (DIS) waarop publiekelijk commentaar wordt geleverd. ISO/DIS 45001 wordt rond de zomer 2015 verwacht en de definitieve norm in het najaar van 2016.

ISO/CD 45001:2014 beschikbaar

ISO/CD 45001 specificeert eisen voor arbomanagementsystemen. ISO/CD 45001 is een concept en de inhoud kan dus nog wijzigen. De conceptversie is inmiddels ook verkrijgbaar via de webshop van de NEN.

Meer informatie over ISO 45001?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de toekomstige ISO 45001 norm? Neem contact met ons op via 010 2922 700 of certificatie@dnvgl.com.

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Send email