DNVGL.NL

rEVolt

DNV GL - Energy

Presentatie eindresultaten project 'rEVolt'

Wij nodigen energy storage professionals graag uit  voor de presentatie van de eindresultaten van het project ‘rEVolt’. In dit project krijgen batterijen afkomstig uit elektrische voertuigen een ‘tweede leven’ als stationaire energieopslag. Er is ervaring opgedaan met het bouwen van een ‘second life’ energieopslag systeem en gekeken naar de business case en milieu-impact. Zo creëren we mogelijke oplossingen voor de groeiende afvalstroom van afgedankte batterijen en de groeiende vraag naar net gekoppelde opslag voor duurzaam opgewekte energie.

Dit project is een initiatief vanuit de tafel Mobiliteit van het Gelders Energie Akkoord (GEA) en uitgewerkt door ARN, TSS, DNV-GL, provincie Gelderland en Regio Rivierenland. In een haalbaarheidsstudie is gekeken naar de mogelijkheden om gebruikte batterijen in te zetten voor energieopslag, gelet op de business case, milieuwinst en technische haalbaarheid. Er is ook daadwerkelijk een opslagsysteem van gebruikte batterijen gebouwd en getest. Het consortium van ARN, TSS DNV GL heeft het project uitgevoerd, met cofinanciering van provincie Gelderland.

In dit project zijn nu de definitieve resultaten gereed, welke we graag met u willen delen. Dit is inclusief een demonstratie van het gebouwde second life energieopslag systeem. Hiervoor willen wij u dan ook graag uitnodigen voor een dissiminatie-bijeenkomst, op 25 juni 2018 van 10.30 – 15.30 bij DNV GL in Arnhem.

Agenda

10:30 Welkom

10:40 Scope / aanleiding rEVolt (DNVGL)

11:10 EV-batterij Refurbishment (DNV GL)

11:40 - vragen Batterij Refurbishment

11:50 Businesscase (TSS)

12:20 - vragen Businesscase

12:30 Lunch

13:30 LCA (ARN)

14:00 - vragen LCA

14:10 DEMO-tour ‘Second Life Batterij’

15:10 Feedback

15.30 Afsluiting

Aanmelden
Aanmelden via Bart in 't Groen: Bart.intGroen@dnvgl.com

Wij nodigen energy storage professionals graag uit  voor de presentatie van de eindresultaten van het project ‘rEVolt’. In dit project krijgen batterijen afkomstig uit elektrische voertuigen een ‘tweede leven’ als stationaire energieopslag. Er is ervaring opgedaan met het bouwen van een ‘second life’ energieopslag systeem en gekeken naar de business case en milieu-impact. Zo creëren we mogelijke oplossingen voor de groeiende afvalstroom van afgedankte batterijen en de groeiende vraag naar net gekoppelde opslag voor duurzaam opgewekte energie.

Dit project is een initiatief vanuit de tafel Mobiliteit van het Gelders Energie Akkoord (GEA) en uitgewerkt door ARN, TSS, DNV-GL, provincie Gelderland en Regio Rivierenland. In een haalbaarheidsstudie is gekeken naar de mogelijkheden om gebruikte batterijen in te zetten voor energieopslag, gelet op de business case, milieuwinst en technische haalbaarheid. Er is ook daadwerkelijk een opslagsysteem van gebruikte batterijen gebouwd en getest. Het consortium van ARN, TSS DNV GL heeft het project uitgevoerd, met cofinanciering van provincie Gelderland.

In dit project zijn nu de definitieve resultaten gereed, welke we graag met u willen delen. Dit is inclusief een demonstratie van het gebouwde second life energieopslag systeem. Hiervoor willen wij u dan ook graag uitnodigen voor een dissiminatie-bijeenkomst, op 25 juni 2018 van 10.30 – 15.30 bij DNV GL in Arnhem.

Agenda

10:30 Welkom

10:40 Scope / aanleiding rEVolt (DNVGL)

11:10 EV-batterij Refurbishment (DNV GL)

11:40 - vragen Batterij Refurbishment

11:50 Businesscase (TSS)

12:20 - vragen Businesscase

12:30 Lunch

13:30 LCA (ARN)

14:00 - vragen LCA

14:10 DEMO-tour ‘Second Life Batterij’

15:10 Feedback

15.30 Afsluiting

Aanmelden
Aanmelden via Bart in 't Groen: Bart.intGroen@dnvgl.com