DNVGL.NL

Informatiemiddag EN 15224 & NEN 7510

Op 28 september 2017 organiseert NEN bijeenkomst waarbij de ochtend in het teken staat van een masterclass AVG & NEN 7510 en de middag in het teken van NEN-EN 15224.

Masterclass en informatiemiddag

Op 28 september 2017 organiseert NEN bijeenkomst waarbij een de ochtend in het teken staat van een masterclass AVG & NEN 7510 en de middag in het teken van NEN-EN 15224.

Masterclass AVG & NEN 7510

Vanaf 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in Nederland, maar ook in de hele EU. Op het ogenblik hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, maar dat gaat dus veranderen. In deze masterclass vertelt onze expert hoe NEN 7510 u kan helpen te voldoen aan de eisen in de AVG. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties én dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.  De AVG heeft ook grote impact op de Nederlandse zorgsector. Deze branche wordt verplicht gesteld een privacy impact assessment (PIA) uit te voeren en een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Informatiebijeenkomst ‘Aan de slag met de nieuwe norm NEN-EN 15224’

De Europese norm 'ISO 9001 voor de zorg' (NEN-EN 15224) is herzien en gepubliceerd. Voor zorg en welzijnsinstellingen staat de cliënt/patiënt centraal. NEN-EN 15224 biedt zorginstellingen de handvatten dit te realiseren: de zorgverlening aan de zorgontvanger leidend maken. In NEN-EN 15224 is het belangrijkste proces de zorgverlening aan de zorgontvanger en daarmee de continuïteit van zorg vanuit het perspectief van de zorgontvanger. 

Doelgroep

Managementsysteemmanagers en andere betrokkenen bij de opzet, werking en/of verbetering van managementsystemen in de zorg, werkzaam in verschillende sectoren van zorg en welzijn, zoals publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleging en verzorging, en welzijn. 

Kosten

Kosten voor deelname aan: Masterclass NEN 7510 € 75,- 

Informatiemiddag NEN-EN 15224 € 125,-

Aanmelden

Heeft u interesse in deze dag of een gedeelte van dit programma? Meld u hier aan. 

Masterclass en informatiemiddag

Op 28 september 2017 organiseert NEN bijeenkomst waarbij een de ochtend in het teken staat van een masterclass AVG & NEN 7510 en de middag in het teken van NEN-EN 15224.

Masterclass AVG & NEN 7510

Vanaf 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in Nederland, maar ook in de hele EU. Op het ogenblik hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, maar dat gaat dus veranderen. In deze masterclass vertelt onze expert hoe NEN 7510 u kan helpen te voldoen aan de eisen in de AVG. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties én dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.  De AVG heeft ook grote impact op de Nederlandse zorgsector. Deze branche wordt verplicht gesteld een privacy impact assessment (PIA) uit te voeren en een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Informatiebijeenkomst ‘Aan de slag met de nieuwe norm NEN-EN 15224’

De Europese norm 'ISO 9001 voor de zorg' (NEN-EN 15224) is herzien en gepubliceerd. Voor zorg en welzijnsinstellingen staat de cliënt/patiënt centraal. NEN-EN 15224 biedt zorginstellingen de handvatten dit te realiseren: de zorgverlening aan de zorgontvanger leidend maken. In NEN-EN 15224 is het belangrijkste proces de zorgverlening aan de zorgontvanger en daarmee de continuïteit van zorg vanuit het perspectief van de zorgontvanger. 

Doelgroep

Managementsysteemmanagers en andere betrokkenen bij de opzet, werking en/of verbetering van managementsystemen in de zorg, werkzaam in verschillende sectoren van zorg en welzijn, zoals publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleging en verzorging, en welzijn. 

Kosten

Kosten voor deelname aan: Masterclass NEN 7510 € 75,- 

Informatiemiddag NEN-EN 15224 € 125,-

Aanmelden

Heeft u interesse in deze dag of een gedeelte van dit programma? Meld u hier aan.