Transformatordag 2016

Impressiepagina-Transformatordag 2016

Op 21 september 2016 was het Fletcher Hotel/Restaurant in Doorwerth “the place to be” voor iedereen die alles wil weten van transformatoren. Het DNV GL kenniscentrum voor Transformatoren, CenTram, organiseerde de, al weer, 20e jaarlijkse transformatordag, en mocht zich verheugen op de aanwezigheid van ruim 100 deelnemers afkomstig van meer dan 40 bedrijven uit Nederland en België. Medewerkers van energieproductie-, transmissie- en distributiebedrijven, industrieën, railvervoerbedrijven, fabrikanten, dienstverleners en adviseurs kwamen bijeen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en hun netwerk te onderhouden.

Jos Wetzer en publiek

Tijdens de transformatordag, die onder leiding stond van dagvoorzitter Jos Wetzer van DNV GL, kwamen een aantal actuele thema’s aan de orde tijdens presentaties en een paneldiscussie. 

The proof of (transformer) quality is in the testing
Van oudsher worden transformatoren onderworpen aan beproevingen, hetzij individueel hetzij per type transformator. Verschillende presentaties bespraken nut en noodzaak van deze beproevingen. De gereviseerde standaard IEC 60076-5 suggereert dat de kortsluitvastheid van een transformator beoordeeld kan worden aan de hand van het ontwerp, maar zowel fabrikanten als beproevers lieten zien dat naast het ontwerp een aantal andere factoren de kwaliteit kritisch beïnvloeden. Dit werd onderbouwd met voorbeelden uit theorie en praktijk, en met een statistische analyse van beproevingsresultaten. Oftewel, een bekend spreekwoord parafraserend: “the proof of (transformer) quality is in the testing”. Daarnaast werd ingegaan op het belang van beproevingen tijdens de levenscysclus van een transformator. Wanneer zijn beproevingen zinvol? (bijvoorbeeld na fabricage, na installatie, na revisie, na foutstromen in het net of na een verplaatsing), wat zijn de mogelijkheden en welke eisen moeten eraan gesteld worden?

paneldiscussie Transformatordag

Transformatorolie: duurzamer, groener, of helemaal geen olie meer?
Olie fungeert in de transformator als isolatiemedium en als koelmedium. Daarnaast is olie een drager van informatie over de conditie van de transformator, waardoor afwijkingen in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord. Leveranciers van transformatorolie streven naar een steeds duurzamer en milieuvriendelijker product. Zo werd aandacht besteed aan een tweetal recente ontwikkelingen: het gecontroleerd toevoegen van additieven aan olie om de oxidatiestabiliteit en daarmee veroudering tegen te gaan, en aan de praktijkervaringen met de nieuwe generatie “biologische” (bio-degradable) olieën. Maar ook een derde alternatief werd gepresenteerd: de “olievrije” of “droge” transformator. Deze laatste variant gebruikt doorgaans giethars als isolatiemedium, en lucht als koelmedium. Omdat ze vooralsnog slechts voor een beperkte range van vermogens en spanningen toepasbaar is, wordt ze vooral ingezet waar veiligheid en milieu bijzondere eisen stellen, zoals in dichtbevolkte gebieden.

Smart transformers and monitoring
Dankzij de ontwikkelingen op het gebied van sensortechnologie en datamanagement komt continu monitoren van transformatoren steeds dichterbij. Een aantal mogelijkheden werd belicht aan de hand van innovatieve praktijkoplossingen. Hierbij worden verschillende tendensen waargenomen. De eerste is de grote toename van monitoringtechnieken, inclusief algoritmen voor software-matige interpretatie. Een tweede tendens is het grootschalige gebruik van al aanwezige data voor monitoring doeleinden. Voor met name hoogvermogen-transformatoren blijkt uit faalstatistieken dat de regelschakelaar een van de meest kritische componenten is. Om die reden wordt vaak een of andere vorm van regelschakelaardiagnostiek toegepast. Gepresenteerd werd welke mogelijkheden ons hiervoor ter beschikking staan, en vooral wat hierbij de nieuwste ontwikkelingen zijn.

De dag werd afgesloten met een paneldiscussie waarbij sprekers en publiek met elkaar in debat gingen. Al met al een zeer geslaagde dag!

Enkele reacties van deelnemers:

Reactie deelnemers Transformatordag

 "Goed georganiseerd met interessante, leerrijke onderwerpen."
"Zinvol, zeker als 'contacten'-dag."|
"Wederom zeer de moeite waard, ook de ontmoetingen met vakgenoten."
"Een goed initiatief en goede manier om weer op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast een mooie gelegenheid om te netwerken."
"Voor herhaling vatbaar! Voor ieder wat wils."
"Interessante onderwerpen en veelzijdig benaderd."

Gezien het enthousiasme van de deelnemers en nieuwe ontwikkelingen die zich aandienen zal de reeks transformatordagen ongetwijfeld een vervolg krijgen. Heeft u vragen, wilt u ideeën aandragen voor de volgende editie, heeft u zorgen die u geadresseerd zou willen zien, of wilt u zich aanmelden voor onze mailinglijst, neem dan contact met ons op.

Heeft u meer informatie nodig?

Programma Transformatordag 2016

Download het programma

Deelnemers & sprekers Transformatordag 2016

Download het overzicht

BIO sprekers Transformatordag 2016

Download BIO sprekers

Evaluatieformulier Transformatordag 2016

Download het evaluatieformulier