Transformatordag 2015: Innovaties

Impressiepagina-Transformatordag

Jos Wetzer TransformatordagHet gevarieerde programma ging in op een aantal innovatieve ontwikkelingen op het gebied van vermogenstransformatoren:

  • levensloopplannen
  • de nieuwe CIGRÉ richtlijn voor transformatormonitoring
  • de Ecodesign Directive en de gevolgen voor de transformatorpraktijk
  • ervaringen met de heel specifieke kortsluittransformatoren van DNV GL
  • praktijkervaringen met de nieuwe generatie geavanceerde transformatorolie
  • toepassing van methanol als indicator voor papierveroudering
  • optiek van on-line diagnostieken

Levensloopplannen
Vanwege de in snel tempo veranderende elektriciteitsmarkt is het van belang de gevolgen hiervan op de langere termijn voor het transformatorpark goed in te kunnen schatten. Een vijftal invalshoeken is hierbij van belang: technisch, economisch, compliance, klant en organisatie. Een systematiek hiervoor is gepresenteerd.

Nieuwe CIGRÉ richtlijn voor transformatormonitoring
Er bestaat een toenemende behoefte bij netbeheerders en overige transformatorgebruikers om de conditie van hun transformatoren te monitoren om risico’s binnen aanvaardbare grenzen te houden. CIGRÉ werkgroep A2.44 brengt dit jaar een richtlijn uit die de gebruiker wegwijs maakt in de veelheid van mogelijkheden.

De Ecodesign Directive en de gevolgen voor de transformatorpraktijk
Aangezien de Europese “Ecodesign Directive” per 1 juli 2015 ook voor vermogenstransformatoren van kracht is geworden, zijn fabrikanten gedwongen te voldoen aan de geldende criteria wat betreft rendement en verliezen. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de transformatorpraktijk maar ook een nauwkeurige verliesmeting is van groot belang om onnodige afkeur te voorkomen.

Ervaringen met de heel specifieke kortsluittransformatoren van DNV GL
Uit de ervaringen met de heel specifieke kortsluittransformatoren die bij DNV GL’s kortsluitlaboratoria in gebruik zijn, blijkt dat het ontwerp van een betrouwbare transformator lastig is. Fabrikanten zijn wel bekend met het ontwerp van vermogenstransformatoren voor netten, maar de ontwerpcriteria van kortsluittransformatoren zijn dusdanig afwijkend, dat pas na aanpassing en /of reparatie langdurig betrouwbaar gebruik mogelijk is. Het advies is dan ook deze transformatoren te koesteren en vooral niet te vervangen op basis van leeftijd, ook al omdat kortsluittransformatoren nauwelijks door hoge temperaturen of belasting verouderen.

Ed van Schaik TransformatordagPraktijkervaringen met de nieuwe generatie geavanceerde transformatorolie
De nieuwe generatie geavanceerde transformatorolie blijkt in de praktijk goed toepasbaar voor alle typen transformatoren. Op grond van het feit dat de olie zwavelvrij is kan al op voorhand worden geconcludeerd dat olie gerelateerde problemen met corrosief zwavel niet kunnen optreden. Daarnaast heeft de olie mede vanwege de aanwezigheid van een antioxidant (inhibitor) een veel betere weerstand tegen veroudering dan een klassieke minerale olie.

Toepassing van methanol als indicator voor papierveroudering
Als einde levensduur criterium geldt voor een transformator met name de conditie van het isolatiepapier dat zich om de wikkelingen /windingen bevindt. Tot op heden vormden furaananalyse en loading guide-berekeningen de basis voor een inschatting van toestand van het isolatiepapier. Sinds kort blijkt ook methanol een waardevolle aanvulling te zijn als indicator voor de toestandsbepaling van het isolatiepapier. Vooral kan hiermee een beter inzicht worden verkregen in veroudering van het papier in het beginstadium.

Optiek van on-line diagnostieken
De overgang van “domme” naar “slimme” transformatoren is een kwestie van toepassing van inmiddels beschikbare nieuwe technieken op gebied van besturing, bewaking en beveiliging. Vanwege de lange levensduur van de huidige transformatoren zal brede implementatie van geavanceerde technieken voor monitoring en diagnose nog enige tijd vergen.

Paneldiscussie Transformatordag

De dag werd afgesloten met een levendige paneldiscussie waarbij de deelnemers ruimte kregen voor het stellen van vragen, de gepresenteerde onderwerpen waar nodig verduidelijkt werden, en waarin ook de praktische toepasbaarheid aandacht kreeg. 

Al met al een zeer geslaagde dag! 

Deelnemers TransformatordagEen aantal reacties van deelnemers:
"Leerzaam, interessant, goede contacten gelegd"
"Inspirerend en een goede ontmoetingsplek voor de beroepsgroep"
"Leuk, gevarieerd, goede sprekers"
"Veel info in behapbare vorm!"
"Mooie leerzame dag met grote toegevoegde waarde"

Deelnemers hebben tijdens de dag ook diverse nieuwe ideeën aangedragen voor een volgende editie. We kijken dan ook al uit naar de volgende succesvolle Transformatordag!

Voor vragen of voor het aanmelden voor onze mailinglijst kunt u contact met ons opnemen.

Heeft u meer informatie nodig?

Programma Transformatordag 2016

Download het programma

Deelnemers & sprekers Transformatordag 2016

Download het overzicht

BIO sprekers Transformatordag 2016

Download BIO sprekers

Evaluatieformulier Transformatordag 2016

Download het evaluatieformulier