DNVGL.NL

HKZ-normen waar DNV GL voor is geaccrediteerd

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen

Cluster 1: Ambulancezorg, GHOR, Huisartsendienstenstructuren

 • HKZ Norm Ambulancezorg 2015+A1:2018  
 • HKZ Norm GHOR:2015 
 • HKZ Norm Huisartsendienstenstructuren:2015 

Cluster 2: Eerstelijnszorg 

 • HKZ Norm Fysiotherapiepraktijken:2016 

Cluster 3: Publieke Gezondheidszorg 

 • HKZ Norm Publieke Gezondheidszorg:2015  

Cluster 4: Verpleging en Verzorging – Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties, Gehandicaptenzorg

 • HKZ Norm Verpleeghuizen & Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties:2015
 • HKZ Norm Verpleging, Verzorging en Thuiszorg – onderdeel Kraamzorg:2015
 • HKZ Norm Gehandicaptenzorg:2015  

Cluster 5: Geestelijke Gezondheidszorg – Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg 

 • HKZ Norm Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg:2015

Cluster 6: Genees- en hulpmiddelen – Openbare Apotheken 

 • HKZ Norm Openbare Apotheken:2015  

Cluster 8: Welzijn – Kinderopvang, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

 • HKZ Norm Kinderopvang, Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang:2015 
 • HKZ Norm Kinderopvang, Onderdeel Gastouderbureaus:2015 
 • HKZ Norm Kinderopvang, Onderdeel Peuterspeelzalen:2015 
 • HKZ Norm Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening       
  • Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening:2015
  • Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang:2015
  • Onderdeel Sociaal Cultureel Werk en Welzijn Ouderen:2015 
Cluster 9: Jeugdzorg – Jeugdzorg
 • HKZ Norm Jeugdzorg:2015 
 • HKZ Norm Jeugdzorg Addendum:2015
Cluster 10: Justitie – Justitiële Jeugdinrichtingen, Reclassering 
 • HKZ Norm Reclassering:2015 
Cluster 11: Ziekenhuiszorg 
 • HKZ Norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg:2016  
Cliënt/patiëntveiligheid 
 • HKZ Norm Cliënt-/patiëntveiligheid:2015 
 • HKZ Norm Cliënt-/patiëntveiligheid:2015 (uitgave voor ziekenhuizen) 
 • HKZ Norm Patiëntveiligheid voor endoscopieafdelingen:2015 

HKZ Certificatieschema Kleine Organisaties:2010   
Geldt voor de volgende clusters: 

 • Cluster 1: Acute Zorg (Ambulancezorg, Huisdienstenstructuren) 
 • Cluster 2: Eerstelijnszorg (Extramurale Fysiotherapiepraktijken) 
 • Cluster 3: Publieke Gezondheidszorg (Publieke Gezondheidszorg)
 • Cluster 4: Verpleging en Verzorging  (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties - VVT, Gehandicaptenzorg) 
 • Cluster 5: Geestelijke Gezondheidszorg (Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg) 
 • Cluster 6: Genees- en hulpmiddelen  (Openbare Apotheken) 
 • Cluster 8: Welzijn (Kinderopvang, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening)
 • Cluster 9: Jeugdzorg (Jeugdzorg)
 • Cluster 10: Justitie (Reclassering)

Overige certificatienormen - NEN-EN 15224:2017  
Geldt voor de clusters: 

 • Cluster 1: Acute Zorg  
 • Cluster 2: Eerstelijnszorg  
 • Cluster 3: Publieke Gezondheidszorg  
 • Cluster 4: Verpleging en Verzorging  
 • Cluster 5: Geestelijke Gezondheidszorg 
 • Cluster 6: Genees- en hulpmiddelen  
 • Cluster 7: Tandheelkundige zorg  
 • Cluster 8: Welzijn  
 • Cluster 9: Jeugdzorg  
 • Cluster 10: Justitie  
 • Cluster 11: Ziekenhuiszorg
Meer informatie?

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen

Snel & eenvoudig

Offerte aanvragen