DNVGL.NL

Persoonscertificatie

Het toetsen van de professionaliteit en competenties van personen is mogelijk dankzij persoonscertificatie.

DELEN:
PRINTEN:
Employees

DNV GL ondersteunt belanghebbende partijen om de gewenste vakbekwaamheid van specifieke beroepsbeoefenaars te definiëren én objectief toetsbaar te maken.