DNVGL.NL

Relatiedag DNV GL Persoonscertificatie

Op 2 juni 2016 organiseerde de afdeling Persoonscertificatie van DNV GL een middag voor al haar relaties in het Spoorwegmuseum te Utrecht.

DELEN:
PRINTEN:
Relatiedag DNVGL 2016

Doel was om kennis te maken met de medewerkers van DNV GL, omdat men elkaar vaak alleen maar via de telefoon spreekt. Daarnaast was het ook een goede gelegenheid voor deelnemers om met elkaar kennis te maken en ervaringen te delen.

De gasten werden ontvangen in het sfeervolle Strikkershuis. Dit was vroeger de woning van de stationschef. Heinrich Strikker was de eerste bewoner van het huisje, vandaar de naam.
De kennismaking werd ingeleid door Jacques van Unnik, Manager Persoonscertifcering & Training. Alle aanwezigen vertelden kort wie ze waren, waar ze werkten en wat hun dagelijkse werkzaamheden zijn. Dit verliep op een bijzonder ontspannen en soms op een hilarische manier.

Daarna werd in kleinere groepen gediscussieerd over de volgende vragen:
•    Hoe zie u uw rol t.a.v. DNV GL persoonscertificatie?
•    Hoe ziet u onze rol t.a.v. DNV GL persoonscertificatie?
•    Hoe kunnen we gezamenlijk zorgen voor omzetvergroting?
•    Wat verwacht u van ons?
•    Wat draagt u/uw organisatie bij?
•    Waar kunnen we verbeteren als DNV GL?

Tussendoor is er een ludieke quiz gedaan om de hersenen te prikkelen. Hiervoor had iedereen een app op de telefoon geïnstalleerd en online konden de prestaties van de verschillende groepen live worden gevolgd. De winnaar kreeg een exclusieve DNV GL powerbank.

Tijdens de rondleiding door het schitterende museum was er ook nog veel gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen, evenals tijdens de afsluitende borrel.

Duidelijk was dat deze middag in een behoefte voorzag, deelnemers gaven aan het leuk en zinvol te vinden om met elkaar van gedachten te wisselen zonder dat er een directe aanleiding voor was. Vaak is er immers alleen contact als er zich een probleem heeft voorgedaan. Vanuit verschillende kanten is dan ook gevraagd of we dit jaarlijks gaan organiseren.

Al met al was het een geslaagde en succesvolle dag.

Foto's van de relatiedag zijn te bekijken via deze link.