DNVGL.NL

Wat is HKZ-certificatie onder accreditatie?

Er bestaan diverse type HKZ-normen, waarvan sommige wel onder accreditatie vallen en sommige niet. Maar wat is nu precies het verschil?

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte Aanvragen

Kwaliteitsbeoordeling in zorg en welzijn kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. In de eerste plaats: certificatie kan zowel onder accreditatie worden uitgevoerd als daarzonder. ‘Onder accreditatie’ houdt in dat toezicht wordt uitgeoefend door een accreditatie-orgaan.  

In Nederland is dat de Raad voor Accreditatie (RvA), door de overheid o.b.v. een Europese Verordening aangewezen als nationale accreditatie-instantie. Toezicht vindt plaats op basis van internationaal vastgestelde regelgeving, die betrekking heeft op o.a. onafhankelijkheid en onpartijdigheid van certificerende instelling en diens individuele auditoren.  

Er bestaan diverse typen HKZ-normen; een aantal leent zich voor toetsing onder accreditatie, bij een aantal is dat niet het geval.  Veel HKZ-normen zijn compatibel met ISO 9001. In het overzicht van normen op de HKZ website wordt dit bij elke norm aangegeven. Als een HKZ-norm compatibel is met ISO 9001, mag men aangeven dat een organisatie ISO 9001-gecertificeerd is. Daarnaast is er de norm NEN-EN 15224 (‘ISO 9001 voor de zorg’); een organisatie kan ook op deze norm worden gecertificeerd. Voor HKZ en NEN-EN 15224 gelden dezelfde regels t.a.v. toetsing.  Verder zijn er ook nog de:

Deze normen zijn, net als NEN-EN 15224, niet compatibel met ISO 9001. Beide normen vallen onder toezicht: de HKZ-norm voor Kleine Organisatie is onder accreditatie (Raad voor Accreditatie), bij de HKZ-norm Zorg & Welzijn wordt toezicht uitgeoefend door de commissie Schemabeheer van NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. 

Klik hier voor een overzicht van alle HKZ-normen die DNV GL uitvoert.

Klik hier om terug te gaan naar HKZ certificering.

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte Aanvragen