Meer weten over het Lumina?

Methodologie

Hand pointing at drawing

Lumina™ analyseert de prestaties van het managementsysteem van uw organisatie aan de hand van een bepaalde standaard. De meeste indicatoren worden weergegeven door de prestaties van uw organisatie te vergelijken met de prestaties van geselecteerde benchmarks.

Lumina is gebaseerd op gegevens van duizenden managementsysteemaudits die wereldwijd door DNV GL zijn uitgevoerd bij bedrijven in een bepaalde sector, waarbij een specifieke standaard als referentiekader dient. 

De analyse werkt met een aantal prestatie-indicatoren die in samenwerking met GFK – een wereldwijd toonaangevende speler op het gebied van marktonderzoek en statistiek – zijn ontwikkeld om de prestaties van bedrijven te kunnen vergelijken. Hierdoor kunnen de prestaties ook met bedrijven van een andere grootte of geografische regio worden vergeleken. 

Intuïtieve indicatoren, zoals het aantal bevindingen op één dag van een audit, of meer complexe en verfijnde KPI’s, zoals de Management System Performance Index, verschaffen uw organisatie inzichten op een geheel nieuw niveau. Dit maakt certificering kwantitatief, meetbaar en vergelijkbaar.

De inzichten komen voort uit de analyse van auditresultaten van meer dan 70.000 klanten wereldwijd. Lumina analyseert relevante informatie die verborgen zit in de auditbevindingen van uw bedrijf en van duizenden andere bedrijven in dezelfde marktsector, verspreid over de hele wereld. De gegevens zijn gebaseerd op onze database van meer dan 2.2 miljoen auditbevindingen, dat elk jaar met circa 350.000 bevindingen toeneemt.

Aanmelden voor het klantenportaal Veracity