DNVGL.NL

Breadcrumbs

Transitie naar ISO 45001

Gezondheid en veiligheid op het werk

Neem contact op:

contact dnv gl Heeft u vragen?
Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Vrijblijvend een offerte aanvragen voor een transitieaudit?

Offerte aanvragen
DELEN:
PRINTEN:
Safety Helmets
Bereid u voor de transitie van OHSAS 18001 naar ISO 45001. DNV GL staat gedurende het hele traject voor uw organisatie klaar.

De ISO 45001 Final Draft International Standard (ISO/FDIS 45001) is op 30 november 2017 ter beoordeling vrijgegeven. De definitieve versie van de norm zal naar verwachting in februari 2018 worden gepubliceerd. Na publicatie van de definitieve norm zal OHSAS 18001 worden ingetrokken. Bedrijven die volgens deze norm zijn gecertificeerd, beschikken over een transitieperiode van drie jaar. Nu de FDIS is vrijgegeven, kunt u zich op de transitie voorbereiden.

De voornaamste wijzigingen in ISO 45001

ISO 45001 is opgebouwd volgens de ISO High Level Structure (HLS), de uniforme hoofdstructuur voor alle ISO-normen. ISO 45001 zal in de hoedanigheid van ISO-norm als een internationale norm worden geaccepteerd. Aangezien de norm dezelfde structuur heeft als andere veel toegepaste ISO-normen, zoals ISO 9001 en ISO 14001, zal ISO 45001 gemakkelijker zijn te integreren met andere managementsystemen. Gebruikers die vertrouwd zijn met OHSAS 18001 zullen merken dat de meeste eisen van OHSAS worden voortgezet in ISO 45001. Er zijn echter enkele nieuwe en herziene eisen. Sommige wijzigingen vloeien voort uit de HLS, maar er zijn er ook een paar die specifiek zijn voor arbomanagementsystemen. Lees hier meer over de wijzigingen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001.

Download de transitiegids van OHSAS 18001 naar ISO 45001

Wilt u als organisatie de overstap maken van OHSAS 18001 naar ISO 45001? Download hier de whitepaper 'Transitiegids van OHSAS 18001 naar ISO 45001'.

Download whitepapers 216x36 

emptyZijn bedrijven gereed voor ISO 45001?

Onder de leden van het ViewPoint-panel van DNV GL bieden is onderzoek gedaan en inzicht verkregen in de gereedheid van bedrijven voor specifieke gebieden waar er veranderingen in de nieuwe ISO-normen zijn. Uit de enquêtes blijkt dat veel bedrijven al actie ondernemen, maar het hoeft niet te verbazen dat er grote verschillen zijn. In de meeste bedrijven moeten er nog obstakels worden weggenomen voordat de transitie kan plaatsvinden. We bieden een kijkje achter de schermen van bedrijven die momenteel OHSAS 18001-gecertificeerd zijn:

5.1: Leiderschap en betrokkenheid – Dit nieuwe hoofdstuk verlangt van het topmanagement dat het leiderschap en betrokkenheid aantoont met betrekking tot hun managementsysteem. In ons onderzoek zegt 39% daaraan te voldoen en 46% enigszins daaraan te voldoen. Slechts 4% geeft aan niet of zeer slecht aan deze eis te voldoen.

7.4: Communicatie – Dit hoofdstuk stelt dat organisaties moeten bepalen welke interne en externe communicatie relevant is voor hun managementsysteem, inclusief wat/waarover, wanneer, hoe, met wie en door wie wordt gecommuniceerd. 21% zegt daaraan te voldoen. 51% voldoet in meer of mindere mate en 11% voldoet niet of zeer slecht aan deze eis.

Ga aan de slag met het transitieproces

Onze auditors zijn voorbereid en hebben een volledig overzicht van de veranderingen en de vereisten voor de transitie van OHSAS 18001 naar ISO 45001. We kunnen u in alle fasen van de transitieperiode ondersteunen, zodat u zich kunt voorbereiden, kunt beoordelen of u gereed bent en de transitie efficiënt kunt voltooien. We kunnen u ondersteunen met:

  • Zelfstudiemateriaal, met inbegrip van webinars, e-learning, onze transitieleidraad, een checklist om uzelf te beoordelen  en klassikale trainingen, aangepast aan uw behoeften.
  • Een gap-analyse van uw huidige mate van gereedheid.
  • Transitieaudits en benchmarkingtools.

Kies het transitiepakket dat bij uw behoeften past

 BA_NL_ISO45001 pakket 

Omdat verschillende bedrijven verschillende ondersteuningsniveaus nodig hebben, hebben we drie transitiepakketten samengesteld om u tijdens het traject te ondersteunen. De inhoud varieert van bewustwordingssessies tot self-assessments en transitieaudits, afhankelijk van uw behoeften: