DNVGL.NL

Breadcrumbs

Bedankt voor het melden van uw klacht!

qwerdfg

Bedankt dat u de tijd heeft genomen om uw klacht aan DNV GL te melden.
We waarderen uw feedback die ons helpt onze services continu te verbeteren erg veel. Uw klacht wordt uiterst serieus genomen en we doen ons uiterste best om weer aan uw verwachtingen te voldoen. 

Wat gebeurt er met uw klacht?

  • Uiterlijk binnen vijf werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht. 
  • Alle klachten worden geregistreerd door de lokale unit van DNV GL.
  • Er wordt een DNV GL collega benoemd die verantwoordelijk is voor de afhandeling van de klacht. De manager van de betreffende afdeling wordt over uw klacht geïnformeerd.
  • Er vindt een analyse van de klacht plaats en op basis daarvan een besluit genomen of een onmiddelijke of correctieve maatregel noodzakelijk is.
  • U ontvangt van ons een schriftelijke beantwoording van de klacht, met hierin de uitkomst van het onderzoek en de eventuele maatregelen.
  • Wij hopen uiteraard dat u zich hier in kunt vinden. Maar mocht de klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u hier een bezwaar tegen indienen. Lees hier verder over een bezwaar indienen.

*) Indien het om een klacht gaat over een gecertificeerde klant van DNV GL, dient deze klacht eerst te worden ingediend bij de desbetreffende klant van DNV GL alvorens deze door DNV GL in behandeling kan worden genomen.