DNVGL.NL

Breadcrumbs

Klant cases routekaarten (road maps)

In onze dynamische wereld, is het verminderen van onzekerheid en het verhogen van de flexibiliteit en innovatiekracht van een organisatie de sleutel tot succesvolle strategie.

Neem contact op:

Ben Römgens Ben Römgens
Principal Consultant
DELEN:
PRINTEN:


Als onderdeel van onze road map projecten voeren we markt analyse en verkenningen uit, analyseren we waardeketens, definiëren we requirements voor nieuwe producten en processen, voeren we technology assessments uit en definiëren we ontwikkelpaden en actieprogramma’s.

Road maps kunnen u helpen om:

  • ‘blinde vlekken’ in product- en technologieplannen te identificeren;
  • investeringen te prioriteren gebaseerd op veranderende krachten in de markt;
  • betere (concurrerende en realistische) doelen te stellen;
  • te bepalen waar in uw organisatie nieuwe technologieën ingezet gaan worden.

DNV GL heeft ruime ervaring met het opstellen van road maps (of routekaarten). We kunnen u ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van markt & technology road maps, innovatie road maps, R&D road maps, beleid road maps en product road maps. We hebben onder andere road maps opgesteld voor bedrijven in de maritieme sector, voedingsindustrie, chemie, energiesector, ICT en voor gemeenten en overheden.

Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Road maps voor een innovatieve en duurzame chemie
Voor de Vlaamse chemie heeft DNV GL markt & technologie road maps opgesteld voor polymeer kringlopen, scheidingstechnologieën, micro processoren en nevenstromen. DNV GL heeft voor polymeer recycling in vier workshops met de ketenpartners een marktanalyse en -verkenning uitgevoerd, de sterke en zwakke punten in diverse ketens geanalyseerd, product en proces requirements vastgesteld, technologieën beoordeeld en een road map opgesteld. Voor de road map nevenstromen hebben we via  desk research, elektronische bevraging, groepsinterviews de belangrijkste kansen (nevenstromen en producten) en barrières in kaart gebracht. In een afsluitende workshop met ketenpartners zijn de resultaten aangescherpt en acties gedefinieerd.

Road maps Circulaire economie Vlaanderen
De Vlaamse overheid wil de implementatie van een circulaire Vlaamse economie versnellen. Om dit te realiseren heeft ons team met betrokken stakeholders road maps ontwikkeld met gedragen en SMART geformuleerde doelen in lijn met horizon 2020. De road maps  geven aan hoe bestaande programma’s effectiever ingezet kunnen worden en op welke wijze de transitie economisch aantrekkelijk wordt voor bedrijven. Als onderdeel van dit project hebben we road maps opgesteld voor: metalen, bouw, kunststof, agro food en water.

Visie en routekaart afvalwaterketen 2030
De doelstelling van de opdracht was om te onderzoeken of en hoe de afvalwaterketen kan worden getransformeerd tot een duurzame keten, die grondstoffen, energie en water voor nuttig gebruik levert. Als onderdeel van dit traject hebben we met waterschappen, gemeenten, keten en kennispartners scenario’s ontwikkeld, kansen voor hergebruik geïdentificeerd en uitgewerkt en een visie en een road map opgesteld voor grondstoffen, energie en water. Klik hier voor meer informatie over onze werkwijze.

Visie en routekaart vlees 2030

De doelstelling van de routekaart is het verbeteren van Energie Efficiency met 30% tot 50% en het verbeteren van de houdbaarheid met 50% tot 100%. Als onderdeel van dit traject hebben we onder andere startend vanuit een sectoranalyse een visie en deelroutekaarten ontwikkeld voor koel & vries technologieën, conserveringstechnologieën, ketenoptimalisatie en het verwaarden van nevenproducten. Klik hier voor meer informatie over onze werkwijze.

Routekaart dienstenportfolio onderzoeksinstituut
Om goed voorbereid te zijn op de toekomst en om klanten optimaal te kunnen bedienen hebben we met management en medewerkers van een onderzoeksinstelling in drie workshops op basis van een gezamenlijke analyse van de belangrijkste trends een richtinggevende visie op de rol en het werkpakket van het instituut geformuleerd, prestatiegebieden gedefinieerd, de aanpassingen in werkwijze en veranderingen in competenties uitgewerkt en een samenhangend actieplan opgesteld.