DNVGL.NL

Business Assurance - Viewpoint

Wat is belangrijk voor consumenten bij de aanschaf van voedingsmiddelen & dranken?

sacks of sugar

Food provenance: Waar komt ons voedsel vandaan?

Consumenten vinden de herkomst van voedsel belangrijk. Hoe kunt u als voedselproducent laten zien dat u hier waarde aan hecht? 

Voedselproducenten staan onder een enorme druk om de grondstoffen en ingrediënten van elk product binnen de supply chain op een duurzame manier te beheren en om voedselveiligheid te garanderen en transparantie te bieden over vele aspecten die voor de consument van belang zijn.

Food Provenance

Food Provenance verwijst naar de herkomst van ons voedsel. Dit is de manier waarop het voedsel geproduceerd, getransporteerd en geleverd wordt aan de consument. Het recent uitgevoerde DNV GL ViewPoint onderzoek over consumentenvertrouwen ondersteunt het idee dat consumenten een stijgende belangstelling tonen als het gaat om waar hun voedsel vandaan komt. Consumenten kijken steeds vaker naar informatie over de herkomst van de ingrediënten (63,7%) en de oorsprong van de grondstoffen in het product (65,2%) als zij beslissen om een product te kopen. 

Niet altijd alle productinformatie is beschikbaar of toegankelijk wanneer consumenten boodschappen doen en snel een keuze maken welk product zij kopen. Daarnaast is de informatie die  op een product staat of met de consument gedeeld wordt, niet duidelijk of onvolledig. In dit geval wenden consumenten zich tot bekende producten die voorzien zijn van een merk en dat zij vertrouwen.  De respondenten in het ViewPoint onderzoek geven ook aan dat zij het meest vertrouwen hebben in producten die voorzien zijn van een merk als het gaat om voedselveiligheid (85%), slechts 68,6% heeft hetzelfde vertrouwen in merkloze producten.

Hoewel dit een beetje ontmoedigend lijkt voor kleinere producenten die minder bekend zijn dan de grote merken, is er toch een duidelijke kans voor alle voedselproducenten en -fabrikanten om consumenten te bereiken om hun koopgedrag te beïnvloeden. Uit het onderzoek blijkt dat consumenten die meer transparantie willen over de oorsprong van producten en grondstoffen ook bereid zijn om meer te betalen als een product of fabrikant gecertificeerd is volgens een kwaliteits- of voedselveiligheidsnorm. Deze consumenten zijn over het algemeen ook vaker digitaal bezig met het product en hebben minder vertrouwen in merkloze producten.

Communicatie naar de consument

Wat opvalt is dat merken, voedselproducenten en -fabrikanten enorm investeren in productkwaliteit, veiligheid en herkomst van producten. Er zijn namelijk meer dan 150.000 certificaten uitgegeven in 162 landen. Dit aantal alleen al verwijst naar de door GFSI erkende certificeringsprogramma's. Het probleem ligt echter bij het overbrengen van de inspanningen die bedrijven doen om producten veiliger, gezonder en duurzamer te maken naar de consument. Dit zorgt ervoor dat productverhalen niet direct aan de consument worden verteld, wat resulteert in een vertrouwenskloof. 

Om deze kloof te verkleinen, zijn traditionele communicatiemiddelen niet langer voldoende. Uit het ViewPoint-onderzoek bleek dat slechts 31,4% van de respondenten naar zakelijke websites kijkt, 27,3% informatie van familie en vrienden ontvangt en 24,1% dit ziet via social media. Hetgeen waar de meeste informatie vandaan gehaald wordt is dan ook het product zelf, 48,8% van de consumenten gebruikt dit als bron voor informatie. Voor bedrijven is dit weer positief omdat ze het belangrijkste communicatiekanaal letterlijk in hun eigen handen hebben. Echter moet er nog steeds een manier gevonden worden om de boodschap goed over te brengen waardoor informatie gemakkelijker toegankelijk, begrijpelijker en betrouwbaarder wordt.

My Story biedt een oplossing

Is het dan ook echt mogelijk om via een product onmiddellijk met de consument te communiceren? En is het mogelijk om de eigenschappen van een product op een inlevende en nog begrijpelijkere manier over te brengen?

Het antwoord hierop is ‘ja’. Hiervoor heeft DNV GL namelijk de betrouwbare op blockchain gebaseerde oplossing My Story™ voor gevonden. Door middel van My Story™ kunnen bedrijven betrouwbare en traceerbare productgegevens direct delen met de consument. Wanneer het My Story label op een product wordt gebruikt, nodigt dit potentiële kopers uit om de QR-code te scannen voor directe toegang tot informatie over herkomst van het product en andere duurzaamheids- of sociale aspecten zoals de uitstoot van broeikasgassen. Bedrijven kunnen ook eenvoudig hun bestaande kwaliteits- of voedselveiligheidsbeheersysteem certificaten hierin delen. 

De experts van DNV GL op het gebied van voedselveiligheid passen hun kennis toe om ervoor te zorgen dat de gegevens worden verzameld en gedocumenteerd op de juiste "hot spots" in uw supply chain. Alle gegevens en bewijzen worden door middel van VeChain, een publieke blockchain, geregistreerd waardoor ze op een betrouwbare manier worden gewaarborgd. Dit om het vertrouwen van consumenten te vergroten. 

Momenteel laat het onderzoek zien dat slechts 18,5% actief gebruik maakt van QR-codes op producten. Maar wanneer er meer informatie beschikbaar komt over de herkomst en authenticiteit geeft 32,3% aan zeer waarschijnlijk gebruik te maken van de QR-codes. Consumenten zijn zelf betrokken en op zoek naar informatie. Daarom lijkt er ook een groot voordeel te liggen voor bedrijven door hun producten zelf als digital kanaal te gebruiken, om zo consumenten te informeren met informatie die voor hen echt van belang is.